– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Konferanser, seminarer og kurs

NOKUT arrangerer ulike kurs, seminarer og konferanser. Under finner du en oversikt over disse.

Fagkonferanser

NOKUT arrangerer flere fagkonferanser årlig. Samlet dekker konferansene NOKUTs arbeidsområder og gir oss god mulighet til å møte sektor, interessenter og andre som arbeider med temaene som tas opp.

2017

Fagseminarer

Frokostmøter

Vi vil i løpet av året arrangere fire til seks NOKUT-frokoster.

Kurs

Vi arrangerer søkerkurs, workshops og veiledninger:


Relatert informasjon