– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Kalender 2017

Her kan du følge med på aktuelle søknadsfrister, frokostmøter, NOKUT-konferansene, søkerkurs og informasjon om åpningstider i forbindelse med høytider og annet.

Illustrasjonsbilde © Shutterstock