– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs publikasjoner

NOKUTs publikasjoner inneholder publikasjoner og andre resultater fra arbeid ved alle avdelingene i NOKUT. Publikasjonsoversikten skal synliggjøre NOKUTs tilsynsvirksomhet, utredninger og analyser, og skal gjøre det enkelt å finne det NOKUT publiserer.