– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjente fagskoletilbud

Her finner du alle godkjente fagskoletilbud. Du kan enten søke på navnet på tilbudet via nedtrekksmenyen, søke i fritekstfeltet, eller benytte en kombinasjon av disse.

Sist oppdatert: 18. oktober 2017.

I fritekstsøket kan du for eksempel søke på:

  • Tilbyders navn
  • Utdanningens navn
  • Utdanningsstedets navn
  • Fylke

Eksempelvis vil land i fritekstfeltet finne Nordland, Landbasert, Sørlandets osv.

Fritekstsøk
Fagskoletilbud
Søk

 

Fagskoleutdanningstilbud som ikke er godkjent

Det kan være flere årsaker til at utdanninger ikke er oppført i NOKUTs oversikt over godkjente utdanninger. Årsaker kan for eksempel være:

  • At tilbyder ikke har søkt utdanningen godkjent
  • At tilbudet ikke er ferdig behandlet i NOKUT
  • At tilbudet ikke er godkjent av NOKUT

Kun de utdanninger som ved opptak av studenter har godkjenning fra NOKUT, gir rett til lånekassestøtte. 

Grunnlagsdata

Ta kontakt med oss hvis du ønsker alle grunnlagsdata for denne databasen.