– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjente fagområder

I tillegg til å opprette nye tilbud, kan tilbydere med fagområdegodkjenning foreta vesentlige endringer innenfor det aktuelle fagområdet, på de utdanningstilbudene som de allerede har fått godkjent av NOKUT.

Tre tilbydere har fått fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde:

Norges grønne fagskole – Vea

Fagområde: Grønne design- og miljøfag
Tilbyder: Norges grønne fagskole – Vea
Godkjenningsdato: 24. april 2012
Hjemmeside: Norges grønne fagskole – Vea

 

AOF Haugaland

Fagområde: Helse og oppvekst
Tilbyder: AOF Haugaland
Godkjenningsdato: 25. oktober 2016
Hjemmeside: AOF Haugaland

Søknaden gjelder også fullmakt til å opprette utdanninger på nye studiesteder. Søknaden gjelder ikke fullmakt til å opprette nettbaserte utdanninger.

 

Høyskolen Kristiania

Fagområde: Design, kommunikasjon og teknologi
Tilbyder: Ernst G. Mortensens Stiftelse – Høyskolen Kristiania
Godkjenningsdato: 14. september 2017
Hjemmeside: Høyskolen Kristiania

Tilbyder gis fullmakt til å opprette og endre stedbaserte utdanninger. Det gis ikke fullmakt til å opprette nye studiesteder for stedbaserte utdanninger. Det gis heller ikke fullmakt til å opprette nettbaserte utdanninger.