– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

GSU-listen

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? Da må du ha en utdanning som gir generell studiekompetanse her. Dette kan du sjekke i GSU-listen (Generell studiekompetanse for utenlandske søkere). Du må også dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

Hvem bruker GSU-listen?

GSU-listen brukes av norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk utdanning.

Hva inneholder listen?

Listen inneholder informasjon om hva slags utdanning du må ha for å kunne søke opptak til universiteter og høyskoler i Norge. For en del land er det et krav om at du har høyere utdanning* fra hjemlandet etter videregående opplæring.

Last ned hele GSU-listen (pdf)


NB! Til noen studier er det spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse.

* Den høyere utdanningen må være et godkjent program tatt ved et godkjent lærested i utdanningslandet.


Velg land eller internasjonal kvalifikasjon for å se kravene

Opptakskravet i høyere utdanning består av både et utdanningskrav og språkkrav i engelsk og norsk. Informasjon om norsk- og engelskkravene finner du i språkvedlegget (pdf).

Sist oppdatert 10. november 2017.

Følgende land har endringer:

 • Armenia
 • Filippinene
 • Marokko
 • Russland
 • Rwanda
 • Serbia
 • Skottland
 • Vietnam

Les mer om endringene i GSU-lista (pdf). I tillegg er det endringer i språkvedlegget.


Velg her:

Relatert informasjon

 • Listen er bindende for opptak til grunnstudier etter Forskrift om opptak til høyere utdanning med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler (FOR-2007-01-31-173).
 • Listen er veiledende på de andre områdene den blir brukt på: opptak til høyere grads studier, faglig godkjenning og generell godkjenning.
 • Lånekassens tildeling av studielån er koblet til generell godkjenning, og dermed er tildeling av utdanningsstøtte for studier i utlandet også forankret i GSU-listens nivåvurderinger.
 • Listen oppdateres to ganger i året: medio mars og medio november.
 • Sjekk tidligere oppdateringer.

Kontakt oss

Send oss spørsmål eller kommentarer


Du kan lese mer om generell studiekompetanse hos Samordna opptak (SO).


NOKUTs lukkede GSU-forum