– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkrediterte studietilbud

Studietilbudene står under hvert enkelt studiested. Studiestedene står alfabetisk.

I tillegg finner du alle studiesteder som selv har rett til å akkreditere studietilbud. Rapporter finner du i NOKUTs publikasjoner - tilsynsrapporter, der disse er tilgjengelige.

Sist oppdatert: 15. november 2017

Relatert informasjon