– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Akkrediterte institusjoner

En akkreditert institusjon kan selv opprette studietilbud som ligger innenfor rammen av fullmakten, uten å måtte søke NOKUT om akkreditering.