– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utlysning av Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017

NOKUT inviterer herved alle fagskoler til å nominere tiltak ved egen institusjon til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk fagskoleutdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Utdanningskvalitetsprisen for 2017 er på 1 million kroner. Prisen kan deles på flere tiltak, men kan ikke tildeles enkeltpersoner.

Vi ber institusjonene gjøre utlysningen godt kjent i egen organisasjon. I tillegg oppfordrer vi institusjonene til å fremme innovative tiltak med dokumenterte positive resultater som følge av fremragende arbeid med utdanningskvaliteten.

Kriterier for tildeling og krav til nominasjoner fremkommer i prisens statutter og malen for nominasjoner:

Praktisk informasjon

Fristen for innsendelse av nominasjoner er 16. oktober klokken 12.00.

Hver institusjon kan sende en nominasjon. Institusjonsledelsen bes om å samordne nominasjonen og sende denne til NOKUT. Det er utarbeidet en mal for nominasjoner som institusjonene må benytte (docx). Nominasjonene sendes til postmottak@nokut.no og merkes med Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

Nominasjonene vil bli vurdert av en jury med erfaringer fra og kjennskap til fagskoleutdanningen nasjonalt og internasjonalt, og med studentrepresentasjon
Alle nominasjoner blir publisert på NOKUTs nettsider.

Prisen vil bli delt ut på Fagskolekonferansen som arrangeres i Bergen 27. og 28. november.

På fagskoleseminaret 12. september vil juryleder, Jørgen Thorslund, gi praktisk informasjon og svare på spørsmål om Utdanningskvalitetsprisen.

Mer informasjon om seminaret og påmelding (som fortsatt er åpen)

Kontaktperson i NOKUT er Charlotte Østensen