– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Spørsmål og svar

Under kan du lese spørsmål og svar som har blitt stilt i forbindelse med utlysningen og utforming av nominasjoner til Utdanningskvalitetsprisen for fagskoler 2017.

Dette er for at alle skal ha tilgang til samme informasjon.

Siden blir oppdatert fortløpende og alle spørsmål blir lagt ut anonymt. Svarene er gitt av juryen.