– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

NOKUT kan på fritt grunnlag føre tilsyn med alle eksisterende fagskoletilbud. Dette gjelder både de fagskoletilbudene vi har godkjent og de som fagskolene har etablert på egen fullmakt (se Fagområde).

Når vi fører tilsyn med eksisterende fagskoletilbud, bruker vi de samme kriteriene som ved godkjenning av nye fagskoletilbud (se Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)).

I tillegg til å kontrollere at utdanningskvaliteten oppfyller minstekravene våre, ønsker vi at tilsynet motiverer fagskolene til videre utvikling.

Tilsynet med eksisterende tilbud er organisert i fire trinn:

Fagskolenes ansvar

Fagskolene plikter å gi NOKUT den informasjonen vi etterspør innen tidsfristen vi har angitt (se Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)).

Saksbehandlingen fortsetter basert på den informasjonen vi har når tidsfristen går ut.

En godkjenning gjelder helt fram til NOKUT har vedtatt noe annet. Dersom det blir slik at fagskolen mister godkjenning for et fagskoletilbud, er fagskolen selv forpliktet til å skaffe studentene alternative studieplasser. NOKUT skal godkjenne det alternative tilbudet.