– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av fagskoletilbud

NOKUT har ansvar for å godkjenne all fagskoleutdanning i Norge. Kun tilbud som er godkjent av NOKUT kan kalles fagskoleutdanninger. Skoler som har godkjente fagskoletilbud kan kalle seg fagskoler.

Godkjenningsordningens formål er å sikre studenter i fagskoleutdanning tilfredsstillende utdanning og vilkår, og bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten i fagskoleutdanningen. I tillegg til å vurdere selve utdanningen, vurderer NOKUT også om tilbyder har tilfredsstillende styringsordning, reglement og system for kvalitetssikring.

Sjekk ut hva du bør vite før du søker.

Vilkår for godkjenning

Utdanningstilbud som søkes godkjent må tilfredsstille vilkårene for å behandles under lov om fagskoleutdanning. Disse er:

  • Utdanningstilbudet må bygge på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse
  • Tilbudet må være en selvstendig, yrkesrettet og avsluttende utdanning som gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet uten ytterligere opplæring
  • Utdanningstilbudet må ha et omfang tilsvarende 1/2–2 år på heltid.

NOKUTs vedtak har ikke tilbakevirkende kraft. En godkjenning vil dermed ikke utløse studiefinansiering for eventuell del av utdanningen som er tatt før godkjenning. Les om klagerett

Forhåndsvarsling av søknader

For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, kan du nå varsle oss om søknad på forhånd. Mer informasjon om varsling av fagskolesøknader


Søk godkjenning av fagskoletilbud

Alle søknader må sendes via Institusjonsportalen, som er vår nye elektroniske søknadsportal. Innloggingen bruker ID-porten (MinID/BankID o.a.). Ved første innlogging må den som er registrert som daglig leder/administrerende direktør i Enhetsregisteret logge seg på, for så å angi hvem som skal ha rettigheter til å administrere brukere i løsningen. Les mer om Institusjonsportalen


Spørsmål?

Spørsmål kan sendes til fagskole@nokut.no.