– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Fagområdegodkjenning

NOKUT kan gi en tilbyder fullmakt til selv å opprette utdanningstilbud innenfor et begrenset fagområde. For å få denne fullmakten må fagområdet være godkjent, og tilbydere må oppfylle flere betingelser.

Hvilke kriterier og vilkår som må være oppfylt finner du i fagskoletilsynsforskriften.

Våren 2012 fattet NOKUTs styre de første vedtakene om fagområdegodkjenning.

Søknadsfristen for fagområdegodkjenning er 1. november hvert år.


Veiledning

I oktober 2017 laget NOKUT en ny veiledning for fagskoler som søker fagområdegodkjenning:

Søknadsprosess

Dersom dere ønsker å søke om godkjenning av fagområde, ber vi dere ta kontakt med NOKUT i forkant av søking.

Send en e-post til fagskole@nokut.no og informer om tilbyders navn, fagområdets navn, og navn og e-postadresse til kontaktpersonen som skal være ansvarlig for søknaden. Dere vil deretter få tilsendt en lenke til et søknadsrom der dere skal laste opp søknaden og tilhørende vedlegg.

I oktober 2017 laget NOKUT en ny versjon av søknadsskjemaet for fagområdegodkjenning:

Relatert informasjon

Søknadsfrist

  • 1. november