– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

På tide å luke ut verstingene

av: Terje Mørland

En A er ikke en A, men avhenger av institusjonen du studerer ved. Det fikk vi slått fast under NOKUT-frokost 18. oktober. Debatten fortsatte i Dagsnytt 18 samme dag.

Dette bør ikke komme som lyn fra klar himmel for noen. SØF-rapporten Karakterbruk og kvalitet i høyere utdanning fra 2013 avdekker det samme som NOKUT la frem under frokostmøtet denne uken.

I Norge praktiseres såkalt kriteriebasert vurdering: Studentenes prestasjoner vurderes opp mot faglig gitte kriterier. En students karakter skal altså være uavhengig av andre studenters resultater. Statistisk skulle dette igjen betyr at studieprogrammer som har rekruttert de sterkeste studentene (høye inntakskrav) også skulle ha høyere karaktersnitt enn studieprogrammer som rekrutterer svakere studenter.

Det er imidlertid ikke situasjonen. Vi skal ikke undervurdere institusjonenes bidrag til å løfte de svakere studentene til et høyere nivå, men resultatene fra nasjonale deleksamener antyder at enkelte studieprogrammer er vel rause med å dele ut karakterene i toppen av skalaen.  

En sammenligning mellom lokal og nasjonal sensur viser at studieprogrammer der terskelen for å komme inn er lav, har tilsvarende lav terskelen for å gi ut gode karakterer. En A gitt ved en institusjon kan dermed tilsvare en B, og en sjelden gang en C, ved en annen institusjon der studentene holder et høyere faglig nivå. Karakterens verdi er dermed avhengig av hvilken institusjon du studerer ved.

Hva så, spør du kanskje? Karakterer er ikke alt. En arbeidsgiver ser på en rekke andre faktorer når de ansetter kandidater. De innrømmer glatt at hvilket universitet eller høyskole personen har studert ved teller vel så mye. I tillegg kommer engasjement og arbeidserfaring ved siden av studiene.

Likevel er det nødvendig for institusjonene å rydde i eget reir. På studieprogrammer der inntakskravene er lave og A-er og B-er samtidig deles ut til studentene i rause porsjoner, må institusjonene ta en vurdering på egen karakterpraksis. De må luke ut verstingene.

NOKUT har satt søkelys på om karaktersetting gir et godt bilde på det studenten har lært. Vi sender nå ballen videre til institusjonen. Samtidig er det også NOKUT sitt ansvar å følge opp – det betyr at vi ikke kan utelukke tilsyn med karaktersetting i fremtiden.

Les notatet Konsistente karakterer

 

23 golggotmánu 2017
Stikkord:

  Kommentarer:

  Terje Mørland

  Illustrasjon: Blogg © NOKUT


  Om denne bloggen

  Kommentarer til innlegg blir publisert direkte. Det trengs ingen innlogging. Publisering skjer fra skjemaene under hvert innlegg.

  NOKUT forbeholder seg retten til å fjerne eller moderere innlegg som er i strid med norsk lov, som bryter med alminnelig god takt og tone på nettet eller som er usaklig eller utenfor tema.


  Arkiv