– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nyheter

  • NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger

    Hvordan kan NOKUT bistå flyktninger som faller utenfor våre ordinære godkjenningsordninger for høyere utdanning? Dette var utgangspunktet for å igangsette pilotprosjektet NOKUTs kvalifikasjonspass ...
  • Fagskolene bør få sin egen utdanningskvalitetspris

    15 år etter at utdanningskvalitetsprisen ble opprettet for universiteter og høyskoler, ber nå NOKUT om at Kunnskapsdepartementet oppretter en tilsvarende utdanningskvalitetspris for fagskolene.
  • NOKUT lanserer Underviserundersøkelsen

    I dag sender NOKUT ut en spørreundersøkelse til faglige ansatte på landets universiteter og høyskoler. Nå skal underviserne få si hva de mener om utdanningskvaliteten.