– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

NOKUTs godkjenningsordninger

NOKUT har to godkjenningsordninger for utdanning fra utlandet. Den ene er NOKUTs generelle godkjenning og brukes i forbindelse med godkjenning av høyere utdanning. Den andre er NOKUTs godkjenning av fag- og yrkesopplæring. Dette er en godkjenningsordning for deg som har fullført fag- og yrkesopplæring.