– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vanlige spørsmål om NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning

På denne siden finner du de vanligste spørsmålene og svarene i forbindelse med NOKUTs generelle godkjenning av høyere utdanning.

Du kan logge deg på via MinID. Når du logger deg på via MinID, er all kontaktinformasjonen din allerede registret, og du trenger ikke fylle ut personalia. Du trenger heller ikke å lage passord.

Du får raskere svar fra NOKUT hvis du har digital postkasse. Hvis du ikke har digital postkasse, vil du få brev i posten og brevet vil også være tilgjengelig i søkerportalen.

Navn- eller adresseendring kan du oppdatere selv på Skatteetatens sider.

Hvis du ikke har et norsk personnummer eller D-nummer kan du likevel søke via søkerportalen. Nederst på påloggingssiden finner du alternativet Gå videre til flere innloggingsmetoder. Her kan du lage en søknad ved å fylle inn personalia. Du må ha en e-postadresse for å kunne benytte deg av denne tjenesten. Du må også laste opp ID-dokumenter.

Hvis du skal jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.

Om du logger på med MinID eller som egenregistrert bruker må du ta vare på innloggingsinformasjonen, slik at du bruker den samme informasjonen neste gang du logger deg på.

Glemt brukernavn/passord

Hvis du ikke huser brukernavnet ditt, send en e-post til utland@nokut.no

Hvis du ikke husker passordet ditt, kan du enkelt be om et nytt passord i "Bestill nytt passord" under "Passord" -feltet.


Har du problemer med å logge inn?

Sjekk Vanlige spørsmål – innlogging og feilmeldinger

[ - ]

NOKUTs generelle godkjenning er en frivillig godkjenning av høyere utdanning tatt i utlandet. Vi gjør en sammenligning av utdanningssystemet, der den utenlandske utdanningen vurderes opp mot det norske utdanningssystemet.

NOKUT vurderer:

 • lærestedets og kvalifikasjonens status i utdanningslandet
 • utdanningens lengde
 • utdanningens nivå

Hvis utdanningen kan godkjennes som en høyere utdanning i Norge vil du få en vurdering fra NOKUT som beskriver::

 • hvor lang utdanningen er
 • hvilken uttelling i studiepoeng utdanningen gir
 • hvilken akademisk grad utdanningen eventuelt  tilsvarer i Norge
[ - ]

Du kan søke om NOKUTs generelle godkjenning hvis du har høyere utdanning fra utlandet.

Vær oppmerksom på om utdanningen din krever en spesiell autorisasjon. Hvis det er et lovregulert yrke kreves en annen form for godkjenning. Finn ut om yrket ditt er lovregulert.

[ - ]

For å søke om generell godkjenning av din utenlandske utdanning må du registrere deg og søke gjennom NOKUTs søkerportal.

Mer om NOKUTs generelle godkjenning og tilgang til søkerportalen

[ - ]

NOKUTs generelle godkjenning er et hjelpemiddel når du skal etablere deg på det norske arbeidsmarkedet. Du kan bruke NOKUTs generelle godkjenning når du søker jobb innen yrker som ikke er lovregulerte. Her er det opp til hver enkelt arbeidsgiver om de krever at du har NOKUTs godkjenning eller ikke.

Godkjenningsdokumentet kan også brukes i forbindelse med lønnsplassering.

I tillegg kan godkjenningsdokumentet benyttes i forbindelse med opptak til videre studier, men du trenger normalt ikke NOKUTs godkjenning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge.

[ - ]

For at en utenlandsk utdanning skal gis generell godkjenning som likestilt med norsk akkreditert høyere utdanning må den oppfylle en rekke kriterier.

Les mer om NOKUTs kriterier for generell godkjenning

[ - ]

NOKUT vurderer ikke:

 • utdanning som ikke er høyere utdanning
 • utdanning på nivå med videregående opplæring
 • fagskoleutdanning
 • om utdanningen din inneholder de samme fagene som en bestemt norsk utdanning
 • om utdanningen din gir en spesiell kompetanse
 • opptaksmuligheter til videre studier
 • utdanning som du har tatt i Norge
 • arbeidserfaring
[ - ]

Du er selv ansvarlig for å sende inn en søknad som inneholder all den informasjonen NOKUT trenger for å vurdere den utenlandske utdanningen din.

Vi behandler ikke søknaden før du har lastet opp alle nødvendige dokumenter. Derfor ber vi deg om å sette deg inn i hvilke dokumenter som må lastes opp i søkerportalen.

Mer om dokumentasjonskrav

Husk! Vi behandler ikke søknaden din før vi har alle dokumentene vi trenger.

[ - ]

Fyll ut alle punktene i søkerportalen.

Kontroller at du laster opp alle dokumentene vi spør etter. Vi begynner ikke å behandle søknaden din før vi har alle dokumentene vi trenger. Dette gir en raskere og mer effektiv behandling av søknaden din.

Hvis du ikke har mulighet til å skaffe alle dokumentene, er det viktig at du skriver en forklaring på dette når du søker gjennom søkerportalen.

[ - ]

Når du sender inn en søknad via søkerportalen, er den automatisk registrert hos NOKUT, og du mottar en bekreftelse med saksnummer på e-post.

Hvis vi ikke har fått alle dokumentene vi trenger for å kunne behandle søknaden din, får du beskjed på e-post. Du blir bedt om å logge deg inn i søkerportalen, hvor du finner mangelbrevet i Dokumentoversikt (venstremeny). Informasjon om hvilke dokumenter vi mangler er også tilgjengelig i søkerportalen, under Mine oppgaver.

Hvis vi ikke har mottatt alle dokumentene vi trenger innen to måneder, blir søknaden din avslått.

Saksbehandlingstiden begynner når vi har fått alle dokumentene vi trenger. Vanligvis tar det omtrent to måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger, til søknaden er ferdig behandlet. På grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem kan saksbehandlingstiden i en overgangsperiode være opp mot fire måneder. Hvis saken din tar lengre tid enn normalt, blir du varslet.

Når NOKUT har behandlet søknaden din, får du et varsel på e-post. Du finner NOKUTs vurdering i den digitale postkassen din. Du finner den også i søkerportalen.

[ - ]

Saksbehandlingstiden begynner når vi har fått alle dokumentene vi trenger. Vanligvis tar det omtrent to måneder fra vi har mottatt alle dokumentene vi trenger, til søknaden er ferdig behandlet. På grunn av innføring av nytt saksbehandlingssystem kan saksbehandlingstiden i en overgangsperiode være opp mot fire måneder.

Er du usikker på om vi har mottatt søknaden din? Hvis du har mottatt en e-post med saksnummer, er søknaden din mottatt.

Lurer du på om vi har begynt å arbeide med søknaden din? Du kan selv gå inn og sjekke status i søkerportalen. Hvis det står at saken er «komplett» har vi alle dokumentene vi trenger. Hvis noe mangler, vil du få beskjed. Husk at det kan ta litt tid fra du sender inn søknaden, til vi begynner å arbeide med den.

Hvis du holder på å søke om jobb eller studieplass, må du søke innen de gitte tidsfristene. Disse gjelder selv om du ikke har mottatt NOKUTs vedtak. Potensielle arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner kan ta direkte kontakt med NOKUT for informasjon om utdanningen din hvis det skulle være behov for det.

[ - ]

Når NOKUT har behandlet søknaden din, vil du få en e-post som informerer deg om at du har fått et brev fra NOKUT. For å lese brevet må du logge deg inn i den digitale postkassen din. Hvis du ikke har tilgang til digital postkasse, vil du også kunne finne svar på søknaden din i søkerportalen.

I vedtaket står det:

 • hvilken utdanning du har søkt godkjenning av
 • hva utdanningen godkjennes som i Norge, det vil si hvilken uttelling i studiepoeng den utenlandske utdanningen gir, eventuelt at den er likestilt med en norsk grad
 • begrunnelse og forklaring av vedtaket
 • henvisninger til aktuelt lovverk

NOKUT vil også sende deg et svar med begrunnelse hvis utdanningen ikke kan vurderes som likestilt med norsk høyere utdanning. Se neste spørsmål for utdypende forklaring.

I tillegg vil alle som får svar fra NOKUT motta et informasjonsskriv. I dette skrivet finner du utfyllende informasjon.

[ - ]

Hvis du får avslag på søknaden om godkjenning kan det være flere grunner til dette:

 • Har du fått beskjed om at utdanningen din ikke er høyere utdanning? NOKUT generelle godkjenning gjelder bare høyere utdanning tatt ved høyskole eller universitet.
 • Har du søkt godkjenning hos riktig godkjenningskontor? Finn informasjon om andre godkjenningsordninger i Norge.
 • Har du fått avslag fordi søknaden din ikke inneholdt de dokumentene vi krever, og ønsker å søke på nytt? Dersom du fortsatt ønsker at NOKUT skal vurdere utdanningen din, må du søke gjennom NOKUTs søkerportal på ny. Vi anbefaler at du laster opp alle dokumentene dine på nytt, det vil gjøre søknadsprosessen raskere. Saken blir da behandlet som en ny søknad og går inn i den vanlige søknadskøen. Husk å laste opp alle dokumentene vi trenger. Mer om dokumentasjonskravene.

Hvis du er uenig i resultatet av godkjenningen, har du rett til å klage. Mer om klageretten.

[ - ]

NOKUTs vedtak er et enkeltvedtak som du har rett til å klage på etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra den dagen du har mottatt vedtaket. Hvis klagen kommer for sent, blir den avslått.

Vi anbefaler at du setter deg inn i NOKUTs kriterier før du klager.

Hvis du vil klage på vedtaket, må du logge deg inn i NOKUTs søkerportal og fylle ut et klageskjema. Klageskjemaet finner du under «handlinger», på oversiktstabellen over søknadene dine.  Du blir bedt om å skrive en begrunnelse og eventuelt legge til mer dokumentasjon som du mener er relevant for saken.

Etter at du har sendt inn skjemaet får du en bekreftelse tilsendt på e-post.  NOKUT vurderer deretter utdanningen på nytt. Hvis vi kommer fram til at vedtaket du fikk må forandres, vil du få et nytt vedtak. Hvis vi opprettholder vedtaket vårt, eller hvis klagen din bare delvis fører fram, blir saken videresendt til en ekstern klagenemnd. Klagenemnda er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Du mottar en kopi av brevet som NOKUT oversender til klagenemnda.

Klagenemnda har 3 til 4 møter i året. Dette betyr at saksbehandlingstiden for klager blir lang. NOKUT kan ikke påvirke tiden det tar å få saken din behandlet i klagenemnda.

Hva kan klagenemnda vurdere?

Klagenemnda kan vurdere om NOKUT har begått saksbehandlingsfeil, rettsanvendelsesfeil og om det foreligger myndighetsmisbruk, usaklig forskjellsbehandling eller andre brudd på forvaltningsrettslige prinsipper.

Klagenemnda kan ikke overprøve NOKUTs vurdering av den avlagte utdanningens nivå og omfang, og heller ikke vurderingene til NOKUTs sakkyndige.

[ - ]

NOKUTs vedtak er et enkeltvedtak. Følgende lover og forskrifter er grunnlaget for vedtaket:

 • lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) av 1. april 2005 nr.15, § 3-4 annet ledd
 • forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 6-1
 • forskrift om krav til mastergrad
 • forvaltningsloven

Mer om lover og regler

[ - ]

For noen land vil det være et krav at du har høyere utdanning fra hjemlandet i tillegg til videregående opplæring, for å kunne studere i Norge. Oversikten over hva slags utdanning du må ha for å søke opptak til høyere utdanning i Norge finner du i GSU-listen. GSU står for generell studiekompetanse for utenlandske søkere. Dette er en liste som brukes av Samordna opptak og norske universiteter og høyskoler ved opptak til utdanning. I tillegg brukes den når NOKUT vurderer søknader om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning.

Et av NOKUTs kriterier for å godkjenne høyere utenlandsk utdanning er at utdanningen må være på nivå med norsk høyere utdanning. Hvis det kreves ett eller to års høyere utdanning i tillegg til videregående opplæring fra hjemlandet for å komme inn på høyere utdanning i Norge, vil ikke NOKUT kunne godkjenne disse årene som likestilt med høyere utdanning i Norge.

Gå til GSU-listen

[ - ]

Det er ikke et lovmessig krav å ha NOKUTs generelle godkjenning av en utdanning for å søke opptak til høyere utdanning i Norge, men et lærested står likevel fritt til å be om dette.

Når et lærested krever en vurdering fra NOKUT, skal man være oppmerksom på at NOKUT ikke vurderer språkkrav for eventuelt opptak. NOKUT kan heller ikke vurdere om fagene du har fra et utenlandsk lærested kan innpasses i en grad ved et norsk lærested; dette er lærestedets ansvar.

Mer om opptak til høyere utdanning

[ - ]

Nei, det er gratis å søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Vær oppmerksom på at NOKUT krever at vitnemål, karakterutskrifter og eventuelle bevis for navneendring som er utstedt på et annet språk enn norsk, dansk, svensk eller engelsk, oversettes til ett av disse språkene. Disse kravene kan gi deg noen kostnader.

[ - ]

Dessverre har ikke NOKUT en elektronisk søkerportal på nynorsk ennå. Den elektroniske søkerportalen er tilgjengelig på bokmål og engelsk.

Dersom du likevel ønsker å søke på nynorsk, må du sende en e-post til utland@nokut.no med følgende innhold:

E-posten må inneholde en tekst der du informerer om at du ønsker et søknadsskjema på nynorsk. I tillegg må du opplyse om følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Hvilket søknadsskjema du ønsker å motta: Du kan velge mellom Generell godkjenning av høyere utenlandsk utdanning eller Godkjenning av fag- og yrkesopplæring

Et papirskjema vil bli sendt til postadressen din.

[ - ]

Vi oppfordrer deg til å søke godkjenning gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal. Hvis du ikke kan søke elektronisk, må du informere oss om at du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon på nett, slik at vi kan sende deg et papirskjema i posten.

Det er mange fordeler ved å søke gjennom NOKUTs elektroniske søkerportal. Du sparer tid, du kan enkelt følge med på hvor søknaden din er i søknadsprosessen, og resultatet av søknaden er alltid tilgjengelig som en nedlastbar PDF-fil.

Hvis du likevel ikke ønsker kommunikasjon på nett, må du reservere deg via ID-porten dersom du tidligere har registrert mobilnummeret ditt eller e-postadressen din ved innlogging til en offentlig tjeneste. Dersom du aldri har registrert ditt mobilnummer eller e-postadresse i ID-porten, er det ikke nødvendig å reservere seg.

For å få en papirsøknad fra NOKUT, må du sende en e-post til utland@nokut.no. E-posten må inneholde en tekst der du informerer om at du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon på nett. I tillegg må du opplyse om følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Hvilket søknadsskjema du ønsker å motta: Du kan velge mellom Generell godkjenning av høyere utenlandsk utdanning eller Godkjenning av fag- og yrkesopplæring.
 • Hvordan du ønsker å kommunisere med NOKUT: Du kan velge mellom bokmål, nynorsk eller engelsk.

Et papirskjema vil bli sendt til postadressen din.

[ - ]