Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

Hvis du ikke kan få din utenlandske kvalifikasjon godkjent, er det mulig å oppnå tilsvarende fag- og svennebrev gjennom den norske fag- og yrkesopplæringen. Det er fylkeskommunen som tilbyr fag- og yrkesopplæring.

Som voksen kan du for eksempel:

  • søke om videregående opplæring
  • søke om en realkompetansevurdering, som er en vurdering av den kompetansen du har opparbeidet deg gjennom formell opplæring og gjennom deltakelse i arbeidsliv og samfunnsliv, ved kurs, bedriftsintern opplæring o.l.
  •  melde deg opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat

Vær oppmerksom på at fylkeskommunene har ulik praksis i hvordan de ulike ordningene tilbys.

Hvis du er interessert i å lese mer om fag- og yrkesopplæring for voksne kan du besøke disse nettsidene: