– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Dette er en godkjenningsordning for deg som har fullført fag- og yrkesopplæring fra utlandet.

Godkjenningsordningen innebærer at det blir gjort en faglig vurdering av opplæringen du har. Hvis du får fag- eller svennebrevet ditt godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Godkjenningen er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

Fra høsten 2016 åpner vi for godkjenning av fag- og svennebrev fra Polen og Tyskland fra følgende yrker:

Betongfagarbeider, frisør, kjøttskjærer, rørlegger og tømrer

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og kvalifikasjoner etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene våre.


Søk om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

Hvis du ikke kan få din utenlandske kvalifikasjon godkjent, er det mulig å oppnå tilsvarende fag- og svennebrev gjennom den norske fag- og yrkesopplæringen. Les mer om mulighetene for annen godkjenning


Andre spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss.