– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring

Dette er en godkjenningsordning for deg som har dokumentasjon på fullført fag- og yrkesopplæring fra utlandet.

Det blir gjort en faglig vurdering av opplæringen du har. Vi vurderer ikke langvarig arbeidserfaring som ikke var en del av din formelle opplæring. Hvis du får fag- eller svennebrevet ditt godkjent, betyr det at kvalifikasjonen vurderes som sidestilt med et norsk fag- eller svennebrev. Godkjenningen er frivillig og er ment som et hjelpemiddel når du skal ut på det norske arbeidsmarkedet.

NB! NOKUT utsteder ikke norske fag- eller svennebrev. Vi godkjenner heller ikke utenlandske mesterbrev.

Det er kun mulig å søke godkjenning av fag- og svennebrev fra Polen og Tyskland fra følgende yrker:

 • Betongfagarbeider
 • Butikkslakter
 • Frisør
 • Glassfagarbeider
 • Industrimekaniker
 • Kjøttskjærer
 • Maler
 • Murer
 • Møbelsnekker
 • Møbeltapetserer
 • Pølsemaker
 • Rørlegger
 • Slakter
 • Trevaresnekker
 • Tømrer

Godkjenningsordningen vil utvides til flere land og kvalifikasjoner etter hvert. Informasjon om dette vil bli publisert på nettsidene våre.Søk om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring


Hva gjør jeg hvis NOKUT ikke kan godkjenne opplæringen min?

Hvis du ikke kan få din utenlandske kvalifikasjon godkjent, er det mulig å oppnå tilsvarende fag- og svennebrev gjennom den norske fag- og yrkesopplæringen. Les mer om mulighetene for annen godkjenning

Utenlandsk fag- og yrkesopplæring vurderes opp mot et bestemt norsk fag- eller svennebrev. Det er det faglige innholdet i opplæringen som danner grunnlaget for hvilket norsk fag- eller svennebrev kvalifikasjonen skal vurderes opp mot. Du vil få informasjon fra NOKUT hvis søknaden din heller bør vurderes opp mot en eller flere andre kvalifikasjoner.


Digital postkasse

NOKUT har tatt i bruk digital postkasse. Dette betyr at du må opprette din egen digitale postkasse for å få post digitalt fra oss.


Andre spørsmål?

På siden Vanlige spørsmål kan du finne mer informasjon om godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Hvis du ikke finner svar der, ta kontakt med oss.