– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Godkjenningskontorer – lovregulerte yrker

I Norge er det flere kontorer som godkjenner utenlandsk utdanning for lovregulerte yrker. Finn kontaktinformasjon her:

Føreryrkene

Telefon (svartjeneste): 815 48 222
Faks: (+47) 73 52 43 24
E-post: post@arbeidstilsynet.no
Postadresse: Arbeidstilsynet Trondheim, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim

Dykkere

Telefon (svartjeneste): 815 48 222
Faks: (+47) 55 59 82 30
E-post: post@arbeidstilsynet.no
Postadresse: Arbeidstilsynet Vestlandet, Postboks 4720 Sluppen, 7468 Trondheim
Besøksadresse: Rasmus Meyers Allé 5, Bergen

Nettside: www.arbeidstilsynet.no

[ - ]

Telefon: (+47) 22 47 56 00
Faks: (+47) 22 47 56 11  
E-post: post@dibk.no
Postadresse: Postboks 8742 Youngstorget, 0028 Oslo
Besøksadresse: Møllergt. 16, 7. etasje 
Nettside: www.dibk.no

[ - ]

Telefon: (+47) 73 90 40 50
Faks: (+47) 73 92 14 80
E-post: mail@dirmin.no
Postadresse: Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim
Besøksadresse: Leiv Eirikssons vei 39
Nettside: www.dirmin.no

[ - ]

Telefon: (+47) 73 58 05 00
Faks: (+47) 73 58 05 01
E-post: postmottak@dirnat.no
Postadresse: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Besøksadresse: Tungasletta 2
Nettside: www.dirnat.no

[ - ]

Telefon: (+47) 33 41 25 00
Faks: (+47) 33 31 06 60
E-post: postmottak@dsb.no
Postadresse: Postboks 2014, 3103 Tønsberg
Besøksadresse: Rambergveien 9
Nettside: www.dsb.no

[ - ]

Telefon: (+47) 22 93 98 00
Faks: (+47) 22 63 02 26
E-post: post@finanstilsynet.no
Postadresse: Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Besøksadresse: Revierstredet 3, 0151 Oslo
Nettside: www.finanstilsynet.no

[ - ]

Telefon: (+47) 21 52 97 00
Faks: (+47) 24 16 30 01
E-post: autorisasjon@helsedir.no / postmottak@helsedir.no
Postadresse: Postboks 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo
Nettside: www.helsedirektoratet.no

[ - ]

Telefon: (+47) 23 08 12 00
Faks: (+47) 23 08 12 01
E-post: post.kirkeradet@kirken.no
Postadresse: Den norske kirke - Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo
Nettside: www.kirken.no

[ - ]

Telefon: (+47) 75 58 50 00
Faks: (+47) 75 58 50 05
E-post: nlr@caa.no
Postadresse: Postboks 243, 8001 BODØ
Besøksadresse: Bodø lufthavn, Olav Vs gate 56-58
Nettside: www.luftfartstilsynet.no

[ - ]

Telefon: 06040
Faks: (+47) 51 68 43 01
E-post: postmottak@mattilsynet.no
Postadresse: Kyrkjevegen 332, 4325 Sandnes
Nettside: www.mattilsynet.no

[ - ]

Telefon: (+47) 22 82 46 00
Faks:  (+47) 22 82 46 40
E-post: firmapost@nkom.no
Postadresse: Postboks 93, 4791 Lillesand
Besøksadresse: Nygård 1, Lillesand
Nettside: www.nkom.no

[ - ]

Telefon: (+ 47) 21 02 18 60
Faks: (+47) 21 02 18 01
E-post: postmottak@nokut.no
Postadresse: Postboks 578, 1327 Lysaker
Besøksadresse: Drammensveien 288
Nettadresse: www.nokut.no

[ - ]

Telefon: (+47) 23 36 41 00
Faks: (+47) 23 36 42 96
E-postpolitidirektoratet@politiet.no
Postadresse: Hammersborggt. 12, 0181 Oslo
Besøksadresse: Postboks 8051 Dep, 0031 Oslo
Nettside: www.politi.no/politidirektoratet

[ - ]

Telefon: (+47) 52 74 50 00
Faks: (+47) 52 74 50 01
E-post: postmottak@sjofartsdir.no
Postadresse. Postboks 2222, 5509 Haugesund
Besøksadresse: Smedasundet 50A, Haugesund
Nettsidewww.sjofartsdir.no/no

[ - ]

Telefon: (+47) 22 00 75 00
Faks: (+47)22 00 75 20
E-post: post@tilsynet.no
Postadresse: Postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgt. 23, 3. etasje
Nettside: www.tilsynet.no

[ - ]

Telefon: (+47) 23 30 12 00
Faks: (+47) 23 30 12 99
E-post: post@utdanningsdirektoratet.no
Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 Oslo
Besøksadresse: Schweigaards gate 15 B, Oslo
Nettside: www.utdanningsdirektoratet.no/uy

[ - ]

Telefon: 02030 - Fra utlandet: (+47) 915 02030
Faks: (+47) 22 07 37 68
E-post: firmapost@vegvesen.no
Postadresse: Statens vegvesen Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 OSLO
Besøksadresse: Brynsengfaret 6A, OSLO
Nettside: www.vegvesen.no

[ - ]