– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utlysning av Utdanningskvalitetsprisen 2017

NOKUT inviterer herved alle høyere utdanningsinstitusjoner til å nominere tiltak ved egen institusjon til Utdanningskvalitetsprisen 2017.

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne fremragende arbeid med utdanningskvalitet i norsk høyere utdanning, og stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Utdanningskvalitetsprisen for 2017 er på 1 million kroner. Prisen går i sin helhet til ett tiltak.

Vi ber institusjonene gjøre utlysningen godt kjent i egen organisasjon, og oppfordrer institusjonene til å fremme innovative tiltak med dokumenterte positive resultater som følge av fremragende arbeid med utdanningskvaliteten.

Kriterier for tildeling og krav til nominasjoner fremkommer i prisens statutter og malen for nominasjoner.


Praktisk informasjon

Fristen for innsendelse av nominasjoner er 1. september 2017 kl. 12.

Hver institusjon kan sende inntil fem nominasjoner. Institusjonsledelsen bes om å samordne nominasjonene og sende ett felles oversendelsesbrev. Det er utarbeidet en mal for nominasjoner som institusjonene må benytte (docx). Nominasjonene sendes til postmottak@nokut.no og merkes med Utdanningskvalitetsprisen 2017.

Nominasjonene vil bli vurdert av en jury. Juryen har seks medlemmer, fire personer fra universitets- og høyskolesektoren nasjonalt/internasjonalt og to studenter.

Alle nominasjoner blir publisert på NOKUTs nettsider og vil få en kort begrunnelse fra komiteen som også publiseres.

Prisen vil bli delt ut høsten 2017.

Kontaktperson i NOKUT er Charlotte Østensen.

 

Share Del med andre