– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Tidligere vinnere


År

Ant. søkere

Vinnere

Prissum

2016

13

NMBU
Action Learning Model for Sustainable Development

1 000 000,–

2015

18

NTNU – Fakultet for arkitektur og billedkunst
”NTNU Live Studio”

1 000 000,–

2014

15

Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
"As if" – Profesjonsverksted i lærerutdanningen

1 000 000,–

2013

15

NHH
Økonomi og psykologi

1 000 000,–

2012

 17

1. HiL
BOL-studiet- en prakademisk utdanning av unge studenter innen HR

2. UiO
Computing in Science Education – Beregninger i realfagsutdanningen (CSE-prosjektet)

3. HiG
Simuleringssenteret

500 000,–300 000,–
200 000,–

2011

15

1. HiST - Avdeling for informatikk og e-læring
Rom for læring

1. UiO - Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for helsefag
Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids – og vurderingsformer i masterutdanning

500 000,–


500 000,–

2010

 27

1. HiT:
Veiledning av nyutdannende lærere i barnehage, skole og videregående opplæring

1. UiO
Masterprogrammet International Community Health

3. NTNU
For Vei - Studentveiledning i et forebyggende perspektiv med vekt på trivsel, mestring og gjennomføringsevne

400 000,–400 000,–


200 000,–

2009

12

1. UiB – Institutt for biologi:
Emne BIO300 – Biologisk dataanalyse og
forsøksoppsett – ein introduksjon til master-
gradsstudia

2. HiBu:
Integrert og casebasert undervisningsopplegg
i innføringskursene i Grunnleggende bed.øk
og IKT for økonomer

3. HiG:
Studienemda – systematisk utvikling av studie
og fagplaner

500 000,–
300 000,–
200 000,– 

2008

11

1. HiT:
Y-vei – yrkesfaglig vei til ingeniør

2. UiO – Humanistisk institutt:
Arbeidsrelevanseprosjektet innen studier og
utdanning

3. UMB:
IKT som brobygger i praktisk-pedagogisk
utdanning

500 000,–


300 000,–200 000,–

2007

16

1. Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag
(UiO, UiB, UiT og NTNU)
:
Tidsfrist på mastergrad

2. UiO – Senter for entreprenørskap:
Gründerskolen

2. Noregs musikkhøgskule:
Kammermusikk, et tverrfaglig samarbeids-
prosjekt

500 000,–250 000,–


250 000,–

2006

9

 1. UiO – MN fak./Institutt for informatikk:
Fra mikrofag til makroindustri

2. UiB – HF-fakultetet:
Akademisk skriving

600 000,–


400 000,– 

2005

22

1. Samisk høgskole:
Nye arbeidsmåter i utdanningen

2. UiTø – Humanistisk fakultet:
Textpraxis, Inst. for kultur og litteratur

2. NTNU:
LAOS – LæringsAssistentOpplæringsSystem

500 000,–


250 000,–


250 000,–

2004

21

1. UiB – Rettsvitenskapelig institutt:
Fra lesing til læring

1 000 000,–

2003

18

1. HiO – Allmennlærerutdanningen:
Fleirfagleg

1. UiO – Inst. for lærerutd. og skoleutvikling:
Praktisk pedagogisk utdanning i digitale
læringsformer

3. Norges veterinærhøgskole:
Kvalitetssikring av forskningsbasert under-
visning i forsøksdyrlære

400 000,–


400 000,–200 000,–

2002

12

1. NTNU – Sivilingeniørutdanningen:
Eksperter i team

2. UiTø – Inst. for sosialantropologi:
Visuelle kulturstudier

2. UiB – Inst. for mat.nat.:
"Vi bryr oss"

500 000,–


250 000,–


250 000,–

2001

30

1. UiO – Medisinsk fakultet:
Prosjektet Oslo96

2. HiO – Avd. for sykepleieutd. deltid:
Grorud-prosjektet

2. UiTø – Avd. for etter- og videreutd.:
Lederutviklingsprogrammet for fiskeri-
bedriftene i Båtsfjord

600 000,–


200 000,–


200 000,–