– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utdanningskvalitetsprisen

Det er NOKUT som utnevner den sakkyndige komiteen som skal vurdere søknadene til utdanningskvalitetsprisen. Dette skjer på bakgrunn av nominasjoner fra institusjonene.

I sammensetningen av komiteen tar NOKUT hensyn til geografisk spredning, institusjonstilhørighet, kjønn og habilitet. Komiteen består av fire personer, hvorav én student, som oppnevnes av Norsk studentorganisasjon - NSO. Det forutsettes kompetanse og interesse for utdanningskvalitet for å være med i komiteen.

Komiteen skal vurdere hvorvidt søknaden fra fagmiljø/-ene eller en hel institusjon

  • viser tiltak som er nyskapende og bidrar vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten
  • dokumenterer at tiltaket utføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, fagpersonale og andre aktuelle aktører
  • dokumenterer at igangsatte tiltak har positive resultater

Komiteen skal på bakgrunn av søknadene utpeke én vinner av utdanningskvaltetsprisen.

Mer om Utdanningskvalitetsprisen