– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Hvem er de sakkyndige?

NOKUTs sakkyndige kjennetegnes ved at de har høy kompetanse innenfor fagområdet sitt, men de har svært forskjellige bakgrunner ut over dette. Vi ønsker oss også variasjon når det gjelder geografi og kjønn.

Statistikk 2011/2012

Nedenfor ser du litt statistikk over de sakkyndige vi brukte til studieakkreditering i høyere utdanning i 2011/12:

  • 64 % av de sakkyndige jobber for et universitet. Resten jobber hovedsakelig for en høyskole eller vitenskapelig høyskole. Vi ansetter også sakkyndige med andre bakgrunner, innenfor eksempel kunstfag. I 2011/12 gjaldt dette 6 % av de sakkyndige.
  • Omtrent halvparten av de sakkyndige er professorer.
  • Av de 152 sakkyndige vi brukte, er hele 45 % ansatt ved en institusjon utenfor Norge.
  • På landsbasis kommer 40 % fra Østlandet (som har 50 % av Norges befolkning), mens 60 % kommer fra institusjoner andre steder i landet.
  • Til sammen var det 1,56 ganger så mange menn som kvinner. Dette må imidlertid sees i sammenheng med at det er tre ganger så mange mannlige som kvinnelige professorer i Norge.
Figur: Universitets- eller høgskoleansatte?

Illustrasjonsbilde © NOKUT