– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Lover og forskrifter

Under finner du en liste over sentrale lover og forskrifter for fagskoler, universiteter og høyskoler.

Lover

Lov om fagskoleutdanning
Loven ble gjeldende 20.juni 2003.

Lov om universiteter og høyskoler
Lov av 1. april 2005, i kraft fra 1. august 2005.

Forskrifter fra Kunnskapsdepartementet

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning
Denne forskriften av 1. februar 2010 er utgangspunkt for både et mer utfyllende rundskriv samt forskrift fra NOKUT (se under). Aktuelle rundskriv knyttet til forskriften: F-08-10, F-01-12 (se under).

Forskrift om fagskoleutdanning
Denne forskriften er av 1. august 2013.

Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler
Denne forskriften er av 16. desember 2005. Korttittel: gradsforskriften.

Forskrift om krav til mastergrad
Denne forskriften av 1. desember 2005 regulerer kravene til nivå og omfang av mastergradsutdanninger. Korttittel: mastergradsforskriften

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Denne forskriften er av 9. februar 2006. Korttittel: opprykksforskriften.

Rundskriv fra Kunnskapsdepartementet (KD)

Rundskriv F05-13 datert 1. august 2013
Merknader til forskrift om fagskoleutdanning.

Rundskriv F-02-13 datert 14. februar 2013 (pdf)
Prøveordning for fagskoler, der enkelte fagområder kan ha generell studiekompetanse som opptaksgrunnlag til fagskoleutdanning.

Rundskriv F-08-10 datert 15.03.2011 (pdf)
Merknader til forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Rundskriv F-05-06 datert 31. januar 2006
Veiledning i behandling av klagesaker ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler. Rundskrivet gir en god oversikt over saksbehandlingsregler for klagesaker i høyere utdanning.


Forskrifter fra NOKUT

Forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften)

Forskrift om tilsyn med kvaliteten i fagskoleutdanning (fagskoletilsynsforskriften)

 

Se også følgende lenker