– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Underviserundersøkelsen

NOKUT ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om utdanningskvalitet ved å innhente informasjon om undervisernes syn på utdanningskvalitet. Underviserundersøkelsen skal være et supplement til studentundersøkelsen Studiebarometeret.

NOKUTs ambisjon er at undersøkelsen skal stimulere til diskusjoner i fagmiljøene og samtidig synliggjøre undervisernes vurderinger av utdanningskvalitet.

Undersøkelsen ble gjennomført første gang i juni 2016.


Utvalg og tema

Spørreundersøkelsen vil i 2016 omfatte alle tilsatte i et utvalg av utdanningstyper. Disse vil være: statsvitenskap, samfunnsøkonomi, sosiologi, grunnskolelærer, sivilingeniør, ingeniør, historisk-filosofiske fag og arkitektur. Utvalget involverer til sammen 26 utdanningsinstitusjoner. Temaer for undersøkelsen vil bl.a. være:

  • undervisning og læringsprosess
  • innsats-, ressurs- og rammefaktorer
  • studentens forutsetninger, engasjement og innsats
  • eksamen, læringsutbytte og relevans
  • studieplan og programdesign
  • ledelse og forvaltning av studieprogram

Se spørreskjemaet fra undersøkelsen (pdf)


Egen referansegruppe

Universitets- og høgskolerådet har nedsatt en referansegruppe for undersøkelsen, som består av tre representanter for lærestedene. Disse er:

  • førsteamanuensis Andreas Carlson, Universitetet i Oslo
  • dekan Birte Simonsen, Universitetet i Agder
  • høgskolelektor Henrik Sætra, Høgskolen i Østfold

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til underviserundersøkelsen, kan du nå oss på denne adressen: underviser@nokut.no


Resultatene fra undersøkelsen i 2016

Rapport fra undersøkelsen ble presentert på NOKUT-frokost 10. januar: Vi legger frem resultatene fra Underviserundersøkelsen.