– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Nasjonal deleksamen

NOKUT fikk 8. september 2014 i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å gjennomføre et forsøk med nasjonale deleksamener i høyere utdanning. Prosjektet gjennomføres som en mulighets-studie og et pilotprosjekt, med tre nasjonale deleksamener innenfor profesjonsutdanningene regnskap og revisjon, grunnskolelærer og sykepleie.

Deleksamener utvikles og gjennomføres i 2015. For å oppfylle oppdragets krav om at deleksamenene skal være fullskala, blir det også gjennomført eksamener i 2016.

Av oppdraget følger det at nasjonale deleksamener skal:

  • gi nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå
  • gi fagmiljøene mulighet til å sammenligne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og som igjen skal gi miljøene grunnlag for utvikling
  • bidra til økt tillit til utdanningene i samfunnet

NOKUT ser positivt på at et slikt prosjekt vil kunne virke kalibrerende på karaktersetting. Dersom man kunne være sikrere på at en karakter angir samme prestasjonsnivå mellom studier og institusjoner, vil NOKUT kunne ta inn karakter som en indikator på kvalitet. Det kan vi ikke slik situasjonen er nå.

Vi har også igangsatt et utviklingsprosjekt for å videreutvikle nasjonale deleksamener i et mer langsiktig perspektiv.


Faser i prosjektet


Høst 2014 Kartlegging, utforsking og dialog med fagmiljøer
Våren 2015 Utforming av eksamen i Årsregnskap
6. mai 2015 Eksamen i Årsregnskap
Juni 2015 Delrapport om deleksamen i Årsregnskap
Vår–høst 2015

Utvikling av deleksamen – rammer og innhold for utdanningene sykepleie og grunnskolelærer

Vår 2015 Arbeidsseminar eksamensgruppen sykepleie
Aug. 2015 Arbeidsseminar eksamensgruppen grunnskolelærerutdanningen
1. des. 2015 Deleksamen grunnskolelærerutdanningen – matematikk
17. des. 2015 Deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi for sykepleie
4. mai 2016 Andre deleksamen i årsregnskap
11. mai 2016 Andre deleksamen grunnskolelærerutdanningen
1. desember 2016 Ny runde deleksamen for grunnskolelærerutdanningen - matematikk
16. desember 2016 Ny runde deleksamen i fysiologi, anatomi og biokjemi for sykepleiere
8. mai 2017 Tredje deleksamen i årsregnskap
10. mai 2017 Fjerde deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningen
18. desember 2017 Tredje deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

 

Dokumenter

2016/17

2015

[ - ]

2016

2015

[ - ]

Kontaktinformasjon

Kjersti Tokstad
seniorrådgiver | prosjektleder
Telefon: 21 02 18 18
E-post: Kjersti.Tokstad@nokut.no


Karl Johan Skeidsvoll
rådgiver | delprosjektansvarlig
Telefon: 21 02 18 22
E-post: KarlJohan.Skeidsvoll@nokut.no


Åshild Kise
seniorrådgiver
Telefon: 21 02 18 91
E-post: Ashild.Kise@nokut.no

[ - ]