– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Høring – ny studietilsynsforskrift

NOKUT har sendt ut på høring forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften).

Endringsforslaget kommer som følge av endringer i universitets- og høyskoleloven og forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften), og av utviklingen for øvrig innen høyere utdanning både nasjonalt og internasjonalt.

Forslaget til ny studietilsynsforskrift innebærer både substansielle og strukturelle endringer. Strukturen i den reviderte forskriften er såpass endret at den fremstår som en ny forskrift. NOKUT vil derfor etter høringsrunden fastsette en ny studietilsynsforskrift og oppheve den eksisterende.

Høringsfristen var 9. desember 2016. Det kom inn 61 innspill (se under).

Prosessen videre

Vi går nå gjennom alle høringssvarene og vurderer hva som bør justeres i forslaget til forskrift med merknader. Justert forslag til forskrift med merknader skal etter planen behandles i styret i februar. Veiledninger til ny forskrift utarbeides og publiseres i løpet av vårsemesteret.


Institusjon

År

Last ned