– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Presentasjoner fra NOKUT-konferansene 2011:
Fagkonferanse om fagskoleutdanning

Tema for årets konferanse var "Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?"

Konferansen tok for seg to aspekter av dette:

  1. Hva skal til for å få studentene til å gjennomføre studiene på en best mulig måte, herunder hvordan kan nettstøttet utdanning bidra til kvalitet?
  2. Koblingen mellom fagskoleutdanningen og arbeidslivet.

Konferansen fant sted 19. – 20. oktober på Rica Parken Hotell i Ålesund.

Under finner du oppsummering av hele konferansen, samt presentasjoner og innlegg fra begge dagene.

Onsdag 19. oktober

Torsdag 20. oktober 


Fagskolen som aktør i regional næringsutvikling

Skole og yrkesliv - hvordan jobber de sammen for at utdanningen skal bli yrkesrettet? 

Parallellsesjoner


Parallellsesjon 1: Fagskolen som livslang læringsarena

Parallellsesjon 2: Nettbasert utdanning

Parallellsesjon 3: Kvalitetssikring av praksis

Parallellsesjon 4: Arbeid med system for kvalitetssikring