– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Studiebarometeret

NOKUT gjennomfører en nasjonal spørreundersøkelse om studentenes opplevde studiekvalitet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Undersøkelsen omfatter nesten 60 000 studenter på 58 utdanningsinstitusjoner.

Alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. årsstudenter på integrerte masterprogram og lange profesjonsutdanninger, kan delta. Vi spør hvert år de studentene som er inne i sitt 2. (5.) studieår ved programmet.

Studiebarometeret.no

I nettportalen er det mulig å sammenligne studieprogram innenfor og mellom institusjoner. Portalen er et verktøy for studiesøkere som ønsker å finne informasjon om studentenes oppfatninger av kvaliteten. Den er også nyttig for institusjonenes kvalitetsarbeid, og for studenter som er interessert i kvaliteten på studiet de går på. Institusjonene får anonymiserte rådata og grafiske rapporter fra NOKUT. Resultatene fra undersøkelsen finner du på www.studiebarometeret.no.

Spørreundersøkelsen

Vi spør studentene om deres oppfatning av ulike kvalitetsdimensjoner ved studieprogrammet de går på. Dette dreier seg blant annet om undervisningskvaliteten, studieinnsatsen til studentene og yrkesrelevans. Undersøkelsen tar ca. 10 minutter å besvare. Lenker til undersøkelsen sendes via e-post og SMS. Spørreskjemaet kan besvares på datamaskin, nettbrett og smarttelefon. Mer om Studiebarometeret

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om Studiebarometeret, kan du nå oss på denne e-postadressen: Studiebarometeret@nokut.no

Du kan også kontakte følgende personer:

Analysedirektør
Telefon: 975 25 062

[ - ]

Seniorrådgiver, avdeling for utredning- og analyse
Telefon: 920 84 671

[ - ]

Seniorrådgiver, avdeling for utredning- og analyse
Telefon: 486 69 327

[ - ]

rådgiver, avdeling for utredning- og analyse
Telefon: 21 02 18 48

[ - ]
Logo: Studiebarometeret