– Vi bidrar til å sikre og fremme kvalitet i utdanningen

Søk

Studier i Norge

Her finner du informasjon om det norske utdanningssystemet, godkjente utdanningstilbud, kvalitetssikring og studiekvalitet ved fagskoler, høyskoler og universiteter. Du kan også finne informasjone om hvordan du skal gå fram for å søke om opptak ved et norsk lærested.

Hvordan søker jeg opptak til studier med utenlandsk kompetanse?

Er studiet mitt godkjent?

Fagskoleutdanning er en yrkesrettet utdanning på et halvt til to år, som bygger på videregående skole eller tilsvarende realkompetanse. Du trenger som regel ikke generell studiekompetanse for å studere på fagskole. Mer om fagskoleutdanning


Er studiet mitt godkjent av NOKUT?

Alle fagskoleutdanninger er godkjent av NOKUT. Disse gir rett til støtte fra Lånekassen. Det at utdanningen er godkjent, betyr at kvaliteten på utdanningen er god nok.

Sjekk oversikten over godkjente fagskoletilbud og fagområder


Tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

NOKUT kan gjøre tilsyn med eksisterende fagskoleutdanninger, for å se om kvaliteten på utdanningen fortsatt er god. Dersom vi finner at kvaliteten ikke er god nok, mister utdanningen godkjenningen. Når en utdanning mister godkjenningen, kan den ikke tilbys som fagskole. Studenter som går på en fagskoleutdanning som mister godkjenningen, skal få hjelp til å finne et nytt tilbud. Mer om tilsyn med eksisterende fagskoletilbud

Mer om sikring og utvikling av utdanningskvalitet

[ - ]

Er studiet mitt godkjent av NOKUT?

NOKUT godkjenner studier som høyskoler ikke har lov til å starte på egenhånd (les mer om institusjonskategorier). NOKUTs godkjenning av studier kalles "akkreditering". Når et studium er akkreditert av NOKUT, er utdanningskvaliteten vurdert til å være god nok, du får studiepoeng for emner du har bestått og du kan få støtte fra Lånekassen.

Sjekk oversikten over akkrediterte studietilbud

For studier som er godkjent de siste årene, kan du klikke deg videre (i oversikten) og lese vurderingen av studiet som ble gjort før godkjenningen.


Jeg finner ikke studiet mitt i oversikten

Ikke alle institusjoner som gir høyere utdanning må søke NOKUT om godkjenning. Universiteter har rett til å starte alle typer studier uten å søke NOKUT, og høyskoler har lov til å starte noen typer studier selv (les mer om institusjonskategorier). Disse studiene anses som godkjente, og gir studiepoeng og rett til støtte fra Lånekassen.

Dersom du ikke finner studiet i oversikten, kan det altså være fordi:

  • Universiteter har lov til å starte studier innen alle fagområder og på alle nivåer (bachelor-, master- og doktorgrad) selv, og trenger ikke søke NOKUT.
  • Dersom en høyskole får et doktorgradsstudium godkjent, kan de selv starte nye mastergradsstudier innen samme fagområde uten å søke NOKUT.
  • Såkalte akkrediterte høyskoler (som har fått godkjenning av NOKUT og Kunnskapsdepartementet som høyskoler), kan starte studier på bachelorgradsnivå uten å søke NOKUT. Se hvilke institusjoner dette gjelder.
  • Noen høyskoler hadde studier godkjent av Kunnskapsdepartementet før NOKUT ble opprettet i 2003. Se liste over disse.
  • Studiet ikke er godkjent. Studiet gir da ikke studiepoeng eller støtte fra Lånekassen.
  • Studiet kan være en fagskoleutdanning. Se godkjente fagskoletilbud.

Tilsyn med eksisterende studietilbud

NOKUT kan gjøre tilsyn med alle eksisterende studietilbud, også de som universiteter og høyskoler har startet selv, for å se om kvaliteten på utdanningen er god nok. Dersom vi finner at kvaliteten ikke er god nok, mister studiet godkjenningen. Når et studium mister godkjenningen, kan det ikke tilbys som høyere utdanning. Du får da hverken studiepoeng eller støtte fra Lånekassen for å gå der. Studenter som går på et studium som mister godkjenningen, skal få hjelp til å finne et nytt tilbud. Mer om tilsyn med eksisterende studietilbud

Mer om sikring og utvikling av utdanningskvalitet

[ - ]

Studiebarometeret

I oktober 2013 gjennomførte NOKUT en nasjonal undersøkelse der alle studenter i andre studieår på bachelor- og masterprogram, samt 5. årsstudenter på integrerte masterprogram, fikk muligheten til å delta. Studentene ble spurt om deres oppfatning av ulike kvalitetsdimensjoner ved studieprogrammet de går på. Dette dreier seg blant annet om undervisningskvaliteten, studieinnsatsen til studentene og yrkesrelevans.

I Studiebarometeret kan studiesøkere, studenter, læresteder og andre aktører finne informasjon om studiekvalitet.

Gå til Studiebarometeret