– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Vanlige spørsmål – søkerportal

På denne siden finner du svar på de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med Søkerportalen.

Innlogging og feilmeldinger

Trykk på lenken nederst på siden hvor det står Gå videre til flere innloggingsmetoder.

[ - ]

Passordet må bestå av minst 5 tegn og inneholde minst en stor bokstav og minst ett siffer (0–9). Passordet kan ikke inneholde spesialtegn.

[ - ]

Hvis du ikke huser brukernavnet ditt, send oss en e-post til utland@nokut.no

Hvis du ikke husker passordet ditt, kan du enkelt be om et nytt passord i "Bestill nytt passord" under "Passord" -feltet.

[ - ]

Forsøk en annen nettleser, f.eks. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox

[ - ]

Kopier denne lenken (Ctrl+c): https://portal-esam.nokut.no/Applicant og lim den inn i adressefeltet i nettleseren. Det løser vanligvis problemet.

[ - ]

Når du sender inn en søknad via søkerportalen, er den automatisk registrert hos NOKUT, og du mottar en bekreftelse med saksnummer på e-post.

Hvis vi ikke har fått alle dokumentene vi trenger for å kunne behandle søknaden din, får du beskjed på e-post. Du blir bedt om å logge deg inn i søkerportalen, hvor du finner mangelbrevet i Innboks (venstremeny). Informasjon om hvilke dokumenter vi mangler er også tilgjengelig i søkerportalen, under Dine oppgaver. Hvis du er usikker på hva som mangler, kan du ta kontakt med NOKUT for mer informasjon.

Hvis vi ikke har mottatt alle dokumentene vi trenger innen 2 måneder, blir søknaden din avslått.

Saksbehandlingstiden begynner å løpe når vi har fått alle dokumentene vi trenger. I dag tar det normalt under 2 måneder fra vi mottar alle dokumentene til søknaden er behandlet ferdig. Hvis saken din tar lengre tid enn normalt, blir du varslet.

Når NOKUT har behandlet søknaden din, får du et varsel på e-post. Du finner NOKUTs vurdering i den digitale postkassen din. Du finner den også i søkerportalen.

[ - ]

Når du har sendt inn søknaden din, får du en bekreftelse med saksnummer på e-post.
Oversikt over innsendte søknader finner du i søkerportalen under Søknader.

[ - ]

Hvis du ikke har alle informasjon tilgjengelig, er det mulig å lagre søknaden underveis og fortsette utfyllingen senere. Dette gjør du ved å trykke på knappen Lagre og fortsett senere. Utkastet til søknadskjemaet finner du under Dine oppgaver.

Dokumenter du har lastet opp kan slettes inntil søknaden er sendt inn. Vær oppmerksom på at når søknaden er sendt, er det ikke lenger mulig å slette dokumenter du har lastet opp. 

Hvis du sender inn en søknad som ikke er fullstendig, får du beskjed om dokumentene vi trenger på e-post og i søkerportalen senere.

Det er også mulig å laste opp tilleggsdokumenter etter at søknaden har blitt sendt. Tilleggsdokumenter kan for eksempel være et dokument som gjelder utdanningen eller kompetansen din, men som ikke er vitnemål (diplom) eller karakterutskrift. Hvis du ønsker å laste opp ett eller flere tilleggsdokumenter, finner du Søknader på førstesiden og velger Handlinger. Deretter trykker du på Tilleggsdokumentasjon.

Tilleggsinformasjonen må være relevant for behandlingen av søknaden din.

[ - ]

Hvis du har vitnemål (diplom) utstedt på et annet språk enn engelsk eller et nordisk språk, må det oversettes til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Oversettelsen må gjøres av lærestedet eller en godkjent oversetter/translatør. Det må komme fram av dokumentene hvem som har oversatt dem.

NOKUT krever ikke oversettelse av dokumenter som er utstedt på islandsk eller finsk. Likevel anbefaler vi at dokumentene er oversatt til norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å sikre en rask behandling av saken din. Det kan også være at saksbehandler vil måtte kreve oversettelse.

[ - ]

For å kunne redigere personlige opplysninger, må du logge deg inn i søkerportalen og velge Profil fra venstremenyen. Deretter trykker du på Rediger profil.

Hvis opplysningene er hentet fra Folkeregisteret, må endringer meldes til dem. Du kan innhente oppdaterte opplysninger fra Folkeregisteret via knappen Hent oppdatert informasjon i profilen din. Du kan kun endre e-postadressen og telefonnummeret ditt.

Hvis du er logget inn som egenregistrert bruker (uten norsk fødselsnummer), kan du redigere disse opplysningene selv.

[ - ]

Du kan se søknaden din etter innlogging i søkeportalen under Søknader. I tillegg finner du informasjon om søknaden din, med alle vedlegg, i Innboks (venstremeny).

[ - ]

Du finner en oversikt over alle brevene i Innboks (venstremeny).

[ - ]

Saksbehandlingstiden begynner når vi har fått alle dokumentene vi trenger. I dag tar det normalt under 2 måneder fra mottar alle dokumentene til søknaden er behandlet ferdig.
Hvis saken din tar lengre tid enn normalt, blir du varslet.

Hvis du holder på å søke om jobb eller studieplass, må du søke innen de gitte tidsfristene. Disse gjelder selv om du ikke har mottatt NOKUTs vedtak. Potensielle arbeidsgivere eller utdanningsinstitusjoner kan ta direkte kontakt med NOKUT for informasjon om utdanningen din hvis det skulle være behov for det.

[ - ]

Når NOKUT har behandlet søknaden din, får du et varsel på e-post. Du finner NOKUTs vurdering i den digitale postkassen din. Du finner den også i søkerportalen.

[ - ]

NOKUT forbeholder seg retten til å be om originaldokumenter i enkelte tilfeller.

Hvis du har blitt bedt om å sende originale dokumenter, send dem per post til NOKUT. Vi anbefaler at du sender inn originale dokumenter som rekommandert brev. NOKUT oppbevarer originale dokumenter trygt, og saksbehandler returnerer dokumentene til deg i en rekommandert sending.

For enkelte land krever NOKUT at karakterutskrifter sendes direkte til oss fra lærestedet. Hvis dette gjelder deg, blir du informert om dette når du søker i søkerportalen. Hvis du får beskjed om dette, må du selv kontakte lærestedet og bestille dokumentet/-ene. Du kan gjerne bruke skjemaet International Transcript Request and Release Authorisation Form (pdf) når du bestiller karakterutskriftene, men dette er ikke et krav.

[ - ]