– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utlysning av midler til nye Sentre for fremragende utdanning

NOKUT lyser ut midler til tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning. Hvert av sentrene tildeles mellom fire og åtte millioner kroner årlig, basert på aktivitetsnivået beskrevet i søknaden. Tildeling av status som Senter for fremragende utdanning gis for fem år med mulighet for forlengelse til ti år etter en underveisevaluering.

Miljøene som tildeles senterstatus skal vise til fremragende utdanning, ambisiøse og innovative planer for senterets aktivitet og gode planer for spredning og involvering av andre.

Vi inviterer alle fagmiljøer til å søke. SFU-status tildeles på bakgrunn av de søknadene som holder høyest kvalitet. Dersom flere søknader har like høy kvalitet, vil ulike fagfelt bli prioritert.

  • Søknadsfrist 13. mai 2016 kl. 12.00.

Informasjon om søknader og vurderingsprosess

Søknaden skal skrives på engelsk i NOKUTs mal (doc – oppdatert mal!) og sendes per e-post til sfu@nokut.no innen fristen.

En internasjonalt sammensatt ekspertkomité med studentrepresentasjon vil vurdere søknadene. 

Vurderingsprosessen har to faser:

  1. Vurdering av alle mottatte søknader og valg av de beste kandidatene. Disse går videre til neste fase.
  2. Besøk ved de utvalgte institusjonene. Supplerende informasjon kan etterspørres i forkant av besøket.

Sentrene blir oppnevnt innen utgangen av året.

Les kriteriene for tildeling (pdf) | Read the criteria for awarding SFU status (pdf)

Les annen relevant informasjon | Read more information


Kontaktpersoner


Helen Bråten

prosjektleder, Sentre for fremragende utdanning
+47 21 02 18 27 | Helen.Braten@nokut.no

Ingvild Andersen Helseth
rådgiver, Sentre for fremragende utdanning
+47 21 02 18 25 | Ingvild.Andersen.Helseth@nokut.no

Ole-Jacob Skodvin
analysedirektør
+47 21 02 18 29 | Ole-Jacob.Skodvin@nokut.no