2013

Kort informasjon om utlysningen

Det ble lyst ut midler pålydende tre millioner kroner til tre sentre for fremragende utdanning 4. mars 2013. Utlysningen var åpen for alle fagmiljøer, men dersom en søknad fra helse- og sosialfag holdt høyt nok nivå, var det ønskelig med tildeling av senter til dette fagfeltet. NOKUT mottok til sammen 24 søknader.

Se utlysningsteksten (pdf).


Ekspertkomité

Søknadene ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel bestående av:

  • professor Duncan Lawson, Newman University, Birmingham (komitéleder)
  • utdannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt
  • professor Trudie Roberts, Universitetet i Leeds
  • professor Mats Benner, Lunds universitet
  • musiker og prorektor Helena Gaunt, Guildhall School of Music and Drama, London
  • student Trine Oftedal, Norsk studentorganisasjon

I tillegg ble komiteen supplert med fageksperter til finalerunden.


Søknader og tilbakemeldinger

Utnevning av sentre

Av de 24 søknadene, gikk åtte søkere til finalerunden etter sakkyndig vurdering. Finalistene ble bedt om å supplere komiteen med informasjon, og det ble gjennomført institusjonsbesøk. 15. oktober 2013 avga ekspertpanelet sin anbefaling til NOKUTs styre, som vedtok senterstatus for tre sentre: