2011

Kort informasjon om utlysningen

Utlysningen av midler til etablering av pilotsenter for fremragende utdanning fant sted 12. april 2011. Pilotrunden var knyttet til lærerutdanning og institusjoner som tilbød følgende utdanningsprogrammer kunne søke: grunnskolelærerutdanning, førskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, faglærerutdanning og femårige integrerte mastergradsprogrammer (lektorprogrammene). NOKUT mottok til sammen åtte søknader fra tolv institusjoner.


Ekspertkomité

Søknadene ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel bestående av::

  • utdannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt, komitéleder
  • professor Riitta Pyykkö, Universitetet i Turku
  • professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet
  • professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
  • student Marte Hafr, Norsk studentorganisasjon

Søknader og tilbakemeldinger

Les mer om komiteens vurdering av finalekandidatene, og begrunnelsen for valget av ProTed som første Senter for fremragende utdanning (pdf)


Utnevning av sentre

Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed) ble valgt som Norges første Senter for fremragende utdanning i desember 2011. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Universitet i Tromsø (UiT). ProTed er knyttet til de femårige integrerte lærerutdanningsprogrammene, som omfatter trinnene 1–7 og 5–10 ved UiT samt 8–13 ved UiO.

Les mer om ProTED