– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Oversikt over søkere 2016

NB! Oversikten er på engelsk fordi søknadene er levert på engelsk, og i tillegg skal de behandles av en internasjonal ekspertkomité.

Institution (host)

Centre

1. Hedmark University of Applied Sciences

CESE – Center for Excellence in Sustainability Education

2. Lillehammer University College

CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media Arts

3. NMBU

CESEM – Centre of Excellence in Statistics Education and Metacognition

4. NMBU

CEALS – Centre for Excellence in Action Learning for Sustainable Development

5. NMBU

SITRAP – Centre for integrated and transdisciplinary education in planning

6. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

ACT! – Active learning for Core Technology education

7. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship

8. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

EXcITEd – Excellent IT Education

9.

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

SCOPE – Center for Excellence in Medical Education

10. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

TRANSark – Transforming Higher Education

11. Oslo and Akershus University College of Applied Sciences

Centre for Interprofessional Interaction with Children and Youth

12. Stord/Haugesund University College

cePraxis – Centre for Excellence in Rehearsing Praxis in Teacher Education

13. University of Agder

PEM – Centre for Performance-Based Electronic Music

14. University of Bergen

CESTEC – Centre of Excellence in Science and Technology Teaching

15. University of Bergen

MADE – Making a Difference with Education: Centre for excellent education in Global Health

16. University of Bergen

iEarth – Centre for integrated Earth System education

17. University of Oslo

altC – Advanced Learning Technology Centre

18. University of Oslo

C3E – Centre for Excellence in Entrepreneurship Education

19. University of Oslo

CCSE – Center for Computing in Science Education

20. University of Stavanger

SimLearn – Centre for Simulation-based Learning for Professions

21. University of Tromsø

INTERPROF – Centre for Interprofessional Education in Health and Social Sciences

22. Volda University College

CADJ – Centre of Excellence in Applied Digital Journalism