– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Ekspertkomité 2016

Internasjonal ekspertkomité for vurdering av søknader om status som Senter for fremragende utdanning (SFU)

Til vurdering av SFU-søknader i 2016 er det oppnevnt en ekspertkomité som vurderer søknadene i to faser. Først vurdering av alle mottatte søknader og valg finalister. Så vurdering av finalister med institusjonsbesøk hvor ulike grupper knyttet til senteret intervjues. Til disse besøkene kan det oppnevnes fageksperter. Ekspertkomitéen legger fram anbefalingene sine for NOKUTs styre, som tar den endelige beslutningen.

Komitéen består av følgende personer:

  • Professor og direktør Stephanie Marshall, Higher Education Academy, Storbritannia, leder
  • Student Christine Alveberg, NSO og Universitetet i Agder, Norge
  • Professor Peter Dieter, Dresden University of Technology, Tyskland
  • Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark
  • Professor og prorektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia
  • Professor og prorektor Philippa Levy, University of Adelaide, Australia

Professor og direktør Stephanie Marshall, Higher Education Academy, Storbriannia (leder)

Bilde: Stephanie MarshallProfessor Stephanie Marshall er professor i høyere utdanning på Universitetet i Manchester og leder (Chief Excecutive Officer) av Higher Education Academy (HEA), et britisk organ som arbeider for å heve utdanningskvaliteten i høyere utdanning. Hun var med i ekspertkomitéen som vurderte søknadene til Tysklands Excellencz initiativ.

Før professor Marshall ble ansatt ved HEA i 2012 har hun jobbet mye med ledelse, merittering og fremragende utdanning. Hun er tidligere provost ved Universitetet i York, og utviklet der universitetets første utviklingsprogram for de akademisk ansatte – York Certificate of Academic Practice. Hun har vært programsjef (Director of Programmes) i Leadership Foundation for Higher Education (LFHE), en britisk organisasjon for utvikling av utdanningsledere for universiteter og høgskoler.

Videre har hun skrevet og vært redaktør for flere bøker innen emnet som "A Handbook for Teaching and Learning in Higher Education" og "A Handbook for Leaders in Higher eEucation: Transforming Teaching and Learning".


Student Christine Alveberg, NSO, Universitetet i Agder (UiA)

Bilde: Christine AlvebergChristine Alveberg er foreslått som medlem i ekspertgruppen av NSO. Alveberg er bachelorstudent i statsvitenskap.

Hun startet på UiA i 2012 og har siden opparbeidet seg bred erfaring som både tillitsvalgt og som studentpolitiker. I dag sitter hun i universitetsstyret til UiA og i NSOs sentralstyre. Hun har også vært tillitsvalgt på nasjonalt nivå gjennom Universitets- og høgskolerådet (UHR), blant annet som studentrepresentant i Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag. Alveberg har også vært leder i linjeforeningen Politicus ved UiA og hatt andre verv på fakultets- og institusjonsnivå.


Professor Peter Dieter, Gustav Carus Medical School, Dresden University of Technology, Tyskland

Bilde: Peter DieterPeter Dieter er professor i biokjemi ved Carl Gustav Carus Medical School, Universitetet i Dresden, Tyskland, hvor han har vært prodekan for utdanning i nesten ti år. Professor Dieter er president i Association of Medical Schools in Europe (ASME).

Han er styremedlem i flere tyske organisasjoner som jobber med medisinutdanning, og har også sittet i styret i AMEE, en internasjonal organisasjon for medisinutdanninger. Han har vært visepresident i German Society of Education. I 2010 mottok han Ars Legendi-prisen for fremragende undervisning innen medisin. Han har bred internasjonal erfaring, særlig fra Asia og Australia, der han har arbeidet mye med studieplanreformer og akkreditering av medisinutdanninger, samt fasilitering av utvekslingsprogrammer.


Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark

Bilde: Astrid ElbekDosent Astrid Elbek arbeider som utviklingsleder ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har bakgrunn som rytmisk musiker og komponist og var med på å bygge opp den rytmiske musikkutdanningen ved dette konservatoriet.

Hun har hatt mange ledelses- og styreverv, blant annet som medlem av Statens Musikråd i Danmark. Hun har også bred internasjonal erfaring med ulike prosjekter, blant annet fra den Europeiske Konservatorieassosiasjonen, AEC, og internasjonale akkrediteringer innen ulike kunstfag, som musikk og dans.


Professor og prorektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia

Bilde: Duncan LawsonDuncan Lawson er prorektor for utdanning ved Newman University, Birmingham. Lawson ledet både den internasjonale komiteen som evaluerte SFU-søknadene i 2013, og midtveisevalueringen til det første senteret for fremragende utdanning, ProTed. Han er nå medlem av MatRICs internasjonale, rådgivende styre. Lawson har derfor inngående kjennskap til den norske SFU-ordningen.

Videre har Duncan erfaring fra det britiske Centre for Excellence in Teaching and Learning (CETL), hvor han ledet et av de mest suksessfulle sentrene for fremragende utdanning i Storbritannia, sigma. Han har også tidligere inngått i ledelsen av Higher Education Academy, og har deltatt i mange ekspertkomiteer knyttet til utdanning og matematikk. Dawson vil sikre kontinuitet i evalueringsarbeidet.


Professor og prorektor Philippa Levy, University of Adelaide, Australia

Bilde: Philippa LevyProfessor Levy er professor i høyere utdanning og arbeider som prorektor for studenters læring ved University of Adelaide, Australia, hvor hun har ansvar for utvikling og ledelse av utdanningsområdet. Adelaide er ett av åtte forskningsintensive universiteter i Australia. Levy har sin PhD fra Universitetet i Sheffield.

Tidligere arbeidet hun som professor innen høyere utdanning på University of Sheffield, hvor hun også ledet Information School (iSchool). I fem år ledet hun et senter for fremragende utdanning, tilknyttet samme universitet, kalt CILASS, som fokuserte på å utvikle og støtte FoU-basert utdanning, særlig innen samfunnsfag og kunst. Levy har forsket mye på hvordan studenters læring kan økes ved FoU-basert utdanning og ved hjelp av digital hjelpemidler. Hun har også sittet i ledelsen i HEA, og i 2014 i ledelsen av ekspertgruppen som evaluerte Hong Kongs forskning.