– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bli kjent med EXcITEd

I dag er ekspertkomiteen på NTNU i Trondheim for å besøke EXcITEd – Excellent IT Education. EXcITEd er én av ni finalister i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning.

EXcITEd er et samarbeid (konsortium) mellom NTNU og Nord universitet. Målet for senteret er å bringe norsk høyere utdanning innen informasjonsteknologi til verdenstoppen. Senteret skal jobbe for at flere studenter velger informasjonsteknologi som utdanningsvei. Målet er å plassere norsk utdanning innen informasjonsteknologi i verdenstoppen.

EXcITEd vil fokusere mer på prosjektbasert utdanning, tidligere involvering av studenter i forskning og at studenter og undervisere vurderer seg selv og hverandre. Senteret ønsker å prøve ut samt utvikle ulike informasjonsteknologiske verktøy for læring siden undervisere og studenter innen faget har spesielt gode forutsetninger for å gjøre dette.

Foreslått senterleder er Guttorm Sindre, professor ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap ved NTNU.

Les komiteens tilbakemelding på søknaden i forkant av besøket.


Om søknadsrunden

I 2016 vil tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) oppnevnes. Sentrene vil tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde NOKUT mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler. Av disse har ekspertkomiteen valgt ut ni finalister. I løpet av august og september skal komiteen besøke alle finalistene. Les mer om utlysningen.

 

Share Del med andre
Logo: Sentre for fremragende utdanning (SFU)