– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bli kjent med ENgage

I dag er ekspertkomiteen på NTNU i Trondheim for å besøke ENgage – Centre for Engaged Education through Entrepreneurship. ENgage er én av ni finalister i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning.

ENgage er et samarbeid (konsortium) mellom NTNU og Nord universitet, og har også flere partnere i inn- og utland. Senteret tar utgangspunkt i en verden i stadig endring der innbyggerne må være i stand til å identifisere utfordringer, finne innovative løsninger og være endringsagenter.

ENgage mener at entreprenørskap er helt nødvendig for å kunne møte verdens utfordringer. Senterets ambisjon er derfor at entreprenørskap skal være en del av høyere utdanning innenfor alle fagfelt. Studentaktiv læring der studenter jobber med problemer fra «den virkelige verden» og tar ansvar for egen utdanning, er kjernen for ENgage. Studenter, ansatte og uteksaminerte kandidater er alle del av et læringsfellesskap. Senteret har erfaring med ulike innovative pedagogiske praksiser og ønsker å teste flere.

Foreslått senterleder er Roger Sørheim, professor ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

Les komiteens tilbakemelding på søknaden i forkant av besøket.


Om søknadsrunden

I 2016 vil tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) oppnevnes. Sentrene vil tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde NOKUT mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler. Av disse har ekspertkomiteen valgt ut ni finalister. I løpet av august og september skal komiteen besøke alle finalistene. Les mer om utlysningen.

 

Share Del med andre
Logo: Sentre for fremragende utdanning (SFU)