– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bli kjent med CEFIMA

I dag er ekspertkomiteen på Høgskolen i Lillehammer for å besøke CEFIMA – Centre of Excellence in Film and Interactive Media. CEFIMA er én av ni finalister i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning.

CEFIMA ønsker å videreutvikle læring og undervisning i film gjennom å fokusere på digital teknologi og interaktivitet som et kunstnerisk virkemiddel. Digital teknologi har lenge vært del av alle faser i film- og TV-produksjon, men CEFIMA mener det kunstneriske potensialet ikke er fullt utnyttet hverken i utdanningen eller filmbransjen.

Kjernen i CEFIMA vil være at studenter og ansatte tester ut nye digitale medier for innovativ historiefortelling. For å gjøre dette, trenger både studenter og ansatte opplæring i digital medieteknologi og interaktiv historiefortelling, tilgang til relevant utstyr og muligheter til å teste nye måter å skape film på.

Foreslått senterleder er Fredrik Graver, undervisningsleder og førstelektor ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Lillehammer.

Les komiteens tilbakemelding på søknaden i forkant av besøket.


Om søknadsrunden

I 2016 vil tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) oppnevnes. Sentrene vil tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde NOKUT mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler. Av disse har ekspertkomiteen valgt ut ni finalister. I løpet av august og september skal komiteen besøke alle finalistene. Les mer om utlysningen.

 

Share Del med andre
Logo: Sentre for fremragende utdanning (SFU)