– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Bli kjent med CCSE

I dag er ekspertkomiteen på Universitetet i Oslo for å besøke CCSE – Center for Computing in Science Education. CCSE er én av ni finalister i kampen om å bli Senter for fremragende utdanning.

CCSE tar utgangspunkt i hvordan utviklingen i datateknologi de siste tiårene har forandret fysikk og de andre naturvitenskapene. Dette gir unike muligheter, og problemløsing ved hjelp av datamaskiner («computing») er nå en sentral del av forskning, utvikling og industri, men ikke nødvendigvis av naturvitenskapelig utdanning.

Senteret ønsker derfor å integrere problemløsing ved hjelp av datamaskiner gjennom hele studieløpet for naturvitenskapene, istedenfor i egne emner. Utdanningen skal være forskningsnær og forberede studenter på interdisiplinære arbeidsplasser. Nytt undervisningsmateriale og nye undervisningsmetoder og -praksiser skal utvikles gjennom en forskningsbasert tilnærming. Videre vil CCSE forske på effektene, blant annet på hvordan de øker studentenes læring og skaper en undervisningskultur.

Foreslått senterleder er Anders Malthe-Sørenssen, professor ved Fysisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Les komiteens tilbakemelding på søknaden i forkant av besøket.


Om søknadsrunden

I 2016 vil tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning (SFU) oppnevnes. Sentrene vil tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, vil avhenge av kvaliteten på søknadene som kommer inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde NOKUT mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler. Av disse har ekspertkomiteen valgt ut ni finalister. I løpet av august og september skal komiteen besøke alle finalistene. Les mer om utlysningen.

 

Share Del med andre
Logo: NOKUT