– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utlysninger

Under finner du informasjon om tidligere utlysninger.

Utlysning 2016

I 2016 lyste vi ut tre til seks nye sentre som hver kunne tildeles midler tilsvarende 4–8 millioner kroner per år i en femårsperiode, med mulighet for en forlengelse med ytterligere fem år. Størrelsen på tildelingene per senter og det totale antallet nye sentre, ville avhenge av kvaliteten på søknadene som kom inn og hvilket ambisjons- og aktivitetsnivå som skisseres.

Søknadsrunden for tre til seks nye Sentre for fremragende utdanning åpnet 17. februar 2016. Da søknadsfristen gikk ut 13. mai hadde vi mottatt 22 søknader om SFU-status fra 12 universiteter og høyskoler. Av disse valgte ekspertkomiteen ut ni finalister. Finalistene var spredt rundt på seks ulike institusjoner og spant seg over fagfelt som film, medisin og IT.

Les hele utlysningsteksten


Ekspertkomité

Søknadene ble vurdert av en internasjonal ekspertkomité, som besto av:

 • Professor og direktør Stephanie Marshall, Higher Education Academy, Storbritannia, leder
 • Student Christine Alveberg, NSO og Universitetet i Agder, Norge
 • Professor Peter Dieter, Dresden University of Technology, Tyskland
 • Dosent og utviklingsleder Astrid Elbek, Det Jyske Musikkonservatorium, Danmark
 • Professor og prorektor Duncan Lawson, Newman University, Storbritannia
 • Professor og prorektor Philippa Levy, University of Adelaide, Australia

I tillegg ble komiteen supplert med fageksperter til finalerunden.


Søknader og tilbakemeldinger

Utnevning av sentre

Av de 22 søknadene, gikk ni søkere til finalerunden etter sakkyndig vurdering. Finalistene ble bedt om å supplere komiteen med informasjon, og det ble gjennomført institusjonsbesøk. Ekspertkomiteen avga i oktober sin anbefaling til NOKUTs styre, som vedtok senterstatus for fire sentre:

Vinnerne ble annonsert på historiens første Utdanningsfest 1. november 2016. Se bilder av de nye SFU-ene.

Tidligere utlysninger


Kort informasjon om utlysningen

Det ble lyst ut midler pålydende tre millioner kroner til tre sentre for fremragende utdanning 4. mars 2013. Utlysningen var åpen for alle fagmiljøer, men dersom en søknad fra helse- og sosialfag holdt høyt nok nivå, var det ønskelig med tildeling av senter til dette fagfeltet. NOKUT mottok til sammen 24 søknader.

Se utlysningsteksten (pdf).


Ekspertkomité

Søknadene ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel bestående av:

 • professor Duncan Lawson, Newman University, Birmingham (komitéleder)
 • utdannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt
 • professor Trudie Roberts, Universitetet i Leeds
 • professor Mats Benner, Lunds universitet
 • musiker og prorektor Helena Gaunt, Guildhall School of Music and Drama, London
 • student Trine Oftedal, Norsk studentorganisasjon

I tillegg ble komiteen supplert med fageksperter til finalerunden.


Søknader og tilbakemeldinger

Utnevning av sentre

Av de 24 søknadene, gikk åtte søkere til finalerunden etter sakkyndig vurdering. Finalistene ble bedt om å supplere komiteen med informasjon, og det ble gjennomført institusjonsbesøk. 15. oktober 2013 avga ekspertpanelet sin anbefaling til NOKUTs styre, som vedtok senterstatus for tre sentre:

[ - ]

Kort informasjon om utlysningen

Utlysningen av midler til etablering av pilotsenter for fremragende utdanning fant sted 12. april 2011. Pilotrunden var knyttet til lærerutdanning og institusjoner som tilbød følgende utdanningsprogrammer kunne søke: grunnskolelærerutdanning, førskolelærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning, faglærerutdanning og femårige integrerte mastergradsprogrammer (lektorprogrammene). NOKUT mottok til sammen åtte søknader fra tolv institusjoner.


Ekspertkomité

Søknadene ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel bestående av::

 • utdannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt, komitéleder
 • professor Riitta Pyykkö, Universitetet i Turku
 • professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet
 • professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
 • student Marte Hafr, Norsk studentorganisasjon

Søknader og tilbakemeldinger

Les mer om komiteens vurdering av finalekandidatene, og begrunnelsen for valget av ProTed som første Senter for fremragende utdanning (pdf)


Utnevning av sentre

Centre for Professional Learning in Teacher Education (ProTed) ble valgt som Norges første Senter for fremragende utdanning i desember 2011. Senteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Universitet i Tromsø (UiT). ProTed er knyttet til de femårige integrerte lærerutdanningsprogrammene, som omfatter trinnene 1–7 og 5–10 ved UiT samt 8–13 ved UiO.

Les mer om ProTED

[ - ]