– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Styrende dokumenter

Nedenfor finner du sentrale dokumenter knyttet til NOKUTs administrasjon av SFU-ordningen og utlysningen av nye sentre.


Gjeldende kriterier


Kriterier for sentre oppnevnt 2013 og 2011

Grafisk profil

Sentre med SFU-status kan bruke SFU-logoen. Finn retningslinjer for bruk og nedlastbare trykkfiler.