– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Oversikt over søkere 2013

Ved søknadsfristens utløp, 12. mai, var det 24 søkere. Ni av disse er knyttet til helse- og sosialfagutdanning og åtte er knyttet til matematisk-naturvitenskaplige og teknologiske fag. Andre søknader er blant annet knyttet til lærerutdanning, musikk, arkitektur og vitenskapsteori.

NB! Oversikten er på engelsk. Dette er fordi søknadene er levert på engelsk og at de skal behandles av en internasjonal ekspertkomité.

 

Institution (host)

Centre

Subject

1. Barratt Due Institute of Music

Centre for Excellent Education: Barratt Due

Music
2. Buskerud University College

Science Centre Health & Technology

Health
3. Hedmark University College

Centre for Collaborative Health Education (CoHealth)

Health
4. Norwegian Academy of Music

Centre of Excellence in Music Performance Education (CEMPE)

Music
5. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Centre of Excellence in Engineering Education (C3E)

Engineering
6. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Centre for multimedia based learning environments

Generic
7. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Centre of Excellence in Education: Collaborative learning in health and welfare education (CoLEARN)

Health
8. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Innovative teaching in Information Technology (2IT)

IT
9. Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Transformative Learning in Architectural Education (TransARK)

Architecture
10. Oslo & Akershus University College of Applied Sciences

Lærerutdanningslaben - The TQ Lab (Teacher Education)

Teacher Education
11. Stord/Haugesund University College

Centre of excellent interaction in health education

Health
12. Sør-Trøndelag University College

Centre for student-centred & technology enhanced learning

Generic
13. University of Agder

Centre for Professional Studies in Health and Social Work Education

Health
14. University of Agder

Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC)

Maths
15. University of Bergen

Centre for Excellence in Biology Education (bioCEED)

Biology
16. University of Bergen

Centre for Inter-professional work place learning in Primary Care (TVEPS)

Health
17. University of Bergen

Centre for Joint Science and Humanities Education

Science
18. University of Bergen

Centre of Interaction-based physics and technology education

Physics
19. University of Oslo

Centre for Entrepreneurship

Entrepreneur
20. University of Oslo

Centre of Excellence in Music Education (ceMus)

Music
21. University of Oslo

Excellent Dental Graduate Education (EDGE)

Health
22. University of Oslo

Health and Social – Unlimited Faculty of Medicine

Health
23. University of Oslo

InterAct - Culture for Learning

Science
24. University of Tromsø

Centre for Inter-professional Education in Health Sciences

Health