– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

bioCEED

Senter for fremragende utdanning i biologi (bioCEED) er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetssenteret ved Svalbard (UNIS) og Havforskningsinstituttet. Konsortiet skal utnytte partenes komplementære ulike styrker i utdanning, forskning og arbeidsliv til å møte nye krav til biologiutdanningene ved å utvikle nye metoder for å utvikle og integrere læring av biologisk fagkunnskap, praktiske ferdigheter og samfunnsrelevante oppgaver gjennom hele studieløpet.

Dette vil de gjøre gjennom blant annet å fortsette satsing og utvikling av felt- og laboratoriearbeid, tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv, utvikle og teste nye læringsmetoder, aktivisere og engasjere studentene i egen læring og videreutvikle et profesjonelt lærerekollegium som har et felles ansvar for undervisning, har et vitenskapelig forhold til egen undervisning, forsker på egne praksiser, tester nye læringsformer og som deler og dokumenterer erfaringer. bioCEED foreslår totalt 7 arbeidsområder som omfatter blant annet læring, læringsmiljøer, student motivasjon, ledelse og spredning av kunnskap.

bioCEED har status som SFU fra 1. januar 2014 til 31. desember 2018. Senteret mottar fire millioner kroner årlig. Etter en evaluering kan bioCEED få forlenget finansiering I fem år.

Senterleder: Vigdis Vandvik
Nestleder: Pernille Bronken Eidesen

Illustrasjonsbilde © Shutterstock