– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

ProTed – Centre for Professional Learning in Teacher Education

ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) ble valgt som Norges første senter for fremragende utdanning i desember 2011. Pilotsenteret er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Universitet i Tromsø (UiT). Senteret ble midtveisevaluert i 2015, og fikk forlenget sin SFU-periode til 2021.

Pilotsenteret er knyttet til de femårige integrerte lærerutdanningsprogrammene, som omfatter trinnene 1-7 og 5-10 ved UiT samt 8-13 ved UiO. Ideen bak senteret er å videreutvikle forskningsbaserte og helhetlige lærerutdanninger i samarbeid med Universitetsskoler det vil si en dyp integrasjon av forskning, utdanning og praksis. Senteret skal nyttiggjøre seg UiTs tette samspill med praksisfeltets utviklingsprosesser og UiOs meget omfattende forskningsmiljøer. Planene for senteret inkluderer også studenters deltagelse i FoU-arbeid med både internasjonale partnere, forskergrupper og søkernes universitetsskoler.

Senteret gis en årlig bevilgning på fire millioner kroner.

Senterledere: Andreas Lund (UiO) og Hilde Sollid (UiT).

Illustrasjonsbilde © Shutterstock