– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

MatRIC – Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching

Universitetet i Agder er vertskap for Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching (MatRIC). MatRIC vil være et nasjonalt senter for å bedre undervisning og læring innen matematikk i innen naturvitenskap, ingeniørutdanningen, økonomi og lærerutdanning.

MatRIC vil:

  • etablere, lede og støtte nettverk som skal utvikle, dele og analysere effektiv bruk av video, digitale og nettbaserte teknologier i bruk knyttet til læring, undervisning og vurdering innen matematikk.
  • initiere, støtte og spre resultater av forskning på undervisning, læring og vurdering av matematikk for å identifisere, forstå og evaluere innovative praksiser.
  • bringe sammen tverrfaglige team av undervisere, ingeniører og forskere for å produsere autentiske simuleringer og realistiske oppgaver for (matematisk) modellering.

MatRIC har status som SFU fra 1. januar 2014–31.12.2018. Senteret mottar fire millioner kroner årlig.  Senteret evalueres etter 3,5 år og det besluttes da om senterstatus og finansiering forlenges i ytterligere fem år.

Senterleder: Simon Goodchild

Illustrasjonsbilde © Shutterstock