– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

CEMPE – Centre of Excellence in Music Performance Education

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving ved Norges musikkhøgskole skal utdanne fremragende musikere kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv.

CEMPE vil fokusere på å videreutvikle læring og undervisning knyttet til hovedinstrumentet og kvaliteten på egenøving gjennom å gi studentene et bredt spekter av erfaringer med individuell undervisning, gruppeundervisning og se på overføring av kunnskap mellom ulike sjangre. Videre vil sentre forberede studenter på å fungere proaktivt i et mangfoldig og globalisert musikkliv i rask endring.

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving ved Norges musikkhøgkole (NMH) bygger videre på en mangeårig innsats med utvikling av og forskning på høyere musikkutdanning. CEMPE vil arbeide med aktuelle problemstillinger innen utøvende musikkutdanning som er gjenkjennbare på tvers av landegrenser. Ekspertkomiteen som vurderte senteret fremhevet følgende:

“NMH has presented an excellent foundation for the proposed Centre which has the potential to deliver real value internally, nationally and in international contexts.

Existing excellence was clearly evidenced. The Centre has ambitious plans and full commitment at all levels within the institution to give the Panel great confidence that this will be a highly successful Centre. A diverse range of impressive stakeholders are strongly supportive of the proposal.

This proposal is of the highest quality and can be a real advantage for Norway in the international music community.  The Panel recommends this proposal as being of the highest quality.”

CEMPE vil forbedre læring knyttet til hovedinstrumentet og egenøving samt utvikle proaktive musikere gjennom syv utviklingsprosjekter som alle innebærer utprøving av innovative undervisnings- og læringsformer innen musikkutøving og som involverer bred deltakelse av studenter og ansatte.

CEMPE har status som SFU fra 1. januar 2014-31.12.2018. Senteret mottar fire millioner kroner årlig. Senteret evalueres etter 3,5 år og det besluttes da om senterstatus og finansiering forlenges i ytterligere fem år.

Senterleder: Førsteamanuensis Jon Helge Sætre

 

Illustrasjonsbilde © Shutterstock