– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

SFU-magasinet

SFU-magasinet utgis av NOKUT i samarbeid med sentrene. Første utgave ble lansert 22. oktober 2014.

Sentre med SFU-status er miljøer som tør å tenke nytt rundt utdanning og undervisning, og vi håper at innholdet i SFU-magasinet kan være med på å inspirere andre til å satse mer ambisiøst på utdanning.


Nr. 1/2017

Bilde: Forside SFU-magasinet 1/2017

Les SFU-magasinet 1/2017 (pdf) | SFU-magasinet 1/2017 (nettversjon)

Tidligere utgaver


Nr. 2/2016

Bilde: Forside SFU-magasinet 2/2016

Les SFU-magasinet 2/2016 (pdf) | SFU-magasinet 2/2016 (nettversjon)


Nr. 1/2016

Bilde: Forside SFU-magasinet 1/2016

Les SFU-magasinet 1/2016 (pdf) | SFU-magasinet 1/2016 (nettversjon)

[ - ]


Nr. 2/2015

Bilde: Forside SFU-magasinet 2/2015

Les SFU-magasinet 2/2015 (pdf) | SFU-magasinet 2/2015 (nettversjon)


Nr. 1/2015

Bilde: Forside SFU-magasinet 1/2015

Les SFU-magasinet nr. 1/2015 (pdf)

[ - ]


Nr. 1/2014

Bilde: Forside SFU-magasin 1-2014

Les SFU-magasinet nr. 1/2014 (pdf) | SFU-magasinet 1/2014 (nettversjon)

[ - ]