– Vi bidrar til å sikre, utvikle og informere om kvalitet i utdanningen

Søk

Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU) – UHR

Universitets- og høgskolerådet (UHR) fikk i brev av 29.9.2008 forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å utrede forslaget om etablering av sentre for fremragende undervisning. Forslaget har sin bakgrunn og opprinnelse i NOU nr. 3 (2008) Sett under ett – Ny struktur i høyere utdanning (Stjernø-utvalget). Utredningen ble avgitt 15. juni 2009.